U bent hier

Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen, neem contact op met de Helpdesk of gebruik de zoekfunctie. 

Journalisten kunnen contact opnemen met de woordvoerder van de PO-Raad of bellen met 030 - 31 00 933.

CAO PO

Een goede cao voor het primair onderwijs maakt het mogelijk dat leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners hun werk goed kunnen doen en dat leerlingen daardoor goed onderwijs krijgen.

In een cao PO maken de PO-Raad als werkgeversorganisatie en de werknemersorganisaties afspraken over arbeidsvoorwaarden. De PO-Raad behartigt daarbij de belangen van de schoolbesturen aan de cao-tafel. Bij deze onderhandelingen hebben wij zowel oog voor de uitvoerbaarheid voor het schoolbestuur als de kwaliteit van het onderwijs voor leerlingen. Daarnaast bieden wij ondersteuning aan de schoolbesturen bij het uitvoeren van de CAO. Door middel van netwerkbijeenkomsten inventariseert de PO-Raad de signalen en behoeftes van haar leden.

Onderhandelaarsakkoord

De PO-Raad heeft op 2 juli 2014 een onderhandelaarsakkoord bereikt met de onderwijsvakbonden over een cao voor het primair onderwijs. Met deze cao is een belangrijke stap gezet op weg naar modernisering van de arbeidsvoorwaarden. De nieuwe CAO PO 2014-2015 loopt van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015. Op 1 september 2014 stijgen de salarissen met 1,2%.

De nieuwe cao biedt onder meer meer ruimte voor het gesprek op de werkvloer, tussen werkgever en lerarenteams, en schoolbesturen kunnen nu een HRM-beleid vormgeven dat meer op hun situatie toegesneden is. Hoewel de verschillen van inzicht tussen de onderhandelingspartners substantieel waren, is het gelukt constructief naar oplossingen te blijven zoeken. Hugo Levie, onderhandelaar namens de PO-Raad: “Dit is echt winst voor iedereen: werknemer, werkgever en leerling.”

De cao gaat gelden voor alle 170.000 werknemers in basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. De komende tijd, voor en na de zomervakantie, worden op regionale bijeenkomsten de implicaties van de cao besproken met de leden van de PO-Raad. Van 1 tot 10 september kunnen zij hun stem uitbrengen in een ledenraadpleging.

Onderhandelingen

Door de volledige decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden onderhandelen de sociale partners (onderwijsvakbonden en PO-Raad) vanaf 1 januari 2014 ook over de primaire arbeidsvoorwaarden zoals salaris, bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Dit betekent dat de regelingen voor bovenwettelijke werkloosheid en ziekte niet meer vastgelegd zijn als Besluit van de minister, maar onderdeel uitmaken van de cao. De tekst van de CAO 2013, die hieronder staat, is daarom op deze onderdelen aangepast en aangevuld. deze CAO wordt vervangen door de nieuwe CAO PO wanneer de leden van de PO-Raad daarmee hebben ingestemd. 

CAO teksten

De teksten van de CAO PO 2014-2015 zijn onderaan dit artikel te downloaden. 

Trefwoorden: