U bent hier

Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen, neem contact op met de Helpdesk of gebruik de zoekfunctie. 

Journalisten kunnen contact opnemen met de woordvoerder van de PO-Raad of bellen met 030 - 31 00 933.

CAO PO

Een goede cao voor het primair onderwijs maakt het mogelijk dat leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners hun werk goed kunnen doen en dat leerlingen daardoor goed onderwijs krijgen.

In een cao PO maken de PO-Raad als werkgeversorganisatie en de werknemersorganisaties afspraken over arbeidsvoorwaarden. De PO-Raad behartigt daarbij de belangen van de schoolbesturen aan de cao-tafel. Bij deze onderhandelingen hebben wij zowel oog voor de uitvoerbaarheid voor het schoolbestuur als de kwaliteit van het onderwijs voor leerlingen. Daarnaast bieden wij ondersteuning aan de schoolbesturen bij het uitvoeren van de CAO. Door middel van netwerkbijeenkomsten inventariseert de PO-Raad de signalen en behoeftes van haar leden.

Huidige CAO PO

Hieronder vindt u de volledige tekst van de collectieve arbeidsovereenkomst Primair Onderwijs 2013, de meest recente CAO PO.

Door de volledige decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden onderhandelen de sociale partners (onderwijsvakbonden en PO-Raad) vanaf 1 januari 2014 ook over de primaire arbeidsvoorwaarden zoals salaris, bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Dit betekent dat de regelingen voor bovenwettelijke werkloosheid en ziekte niet meer vastgelegd zijn als Besluit van de minister, maar onderdeel uitmaken van de cao. De tekst van de CAO is daarom op deze onderdelen aangepast en aangevuld.

 

Trefwoorden: