U bent hier

Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen, neem contact op met de Helpdesk of gebruik de zoekfunctie. 

Journalisten kunnen contact opnemen met de woordvoerder van de PO-Raad of bellen met 030 - 31 00 933.

Conexus, Nijmegen

Instelling: Conexus, Nijmegen
Deelnemende scholen: 3, aangevuld met 10 tot 15 scholen op basis van analyse
Thema: leesonderwijs, differentiatie, verandercapaciteit van scholen
Beoogde opbrengsten: stijging in vaardigheidsscores van sterke en zwakke lezers; een voorbeeld van een leerlijn voor leesontwikkeling

Leesontwikkeling

Op twee deelnemende scholen is ervaring opgedaan met aandacht voor continue leesontwikkeling bij opvallend begaafde leerlingen. Dit Op Maattraject richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van het leesonderwijs als geheel en betere aansluiting bij individuele leesontwikkeling van leerlingen. Doelstellingen zijn het scherper in beeld brengen van de sterke en zwakke lezers; het vergroten van competenties van managers, intern begeleiders, taal-leescoördinatoren en leerkrachten om data te analyseren en interpreteren; communicatie over data verbeteren, ook met kinderen, en op leerlingniveau onder meer het verbeteren van welbevinden en intrinsieke motivatie.
Vernieuwend is dat ook het verandervermogen van de school in kaart wordt gebracht. Op basis van methode- en niet-methodegebonden toetsen en de vragenlijst Schoolverbetering in het basisonderwijs worden scholen in een '3 x 3'- matrix geanalyseerd op de kwaliteit van het leesonderwijs (zwak – gemiddeld-sterk) en verandervermogen (weinig –gemiddeld-veel). De aanpak sluit aan bij de positie van de school.
Op jaarlijkse conferenties van Conexus-scholen worden ervaringen en resultaten gepresenteerd.

Relevante bestanden: