U bent hier

Instrumentarium

De PO-Raad publiceert onder de naam 'Instrumentarium Passend onderwijs' een reeks brochures, tools, checklists en goede voorbeelden, die u ondersteunen bij de invoering van passend onderwijs. Het instrumentarium is gebaseerd op het referentiekader Passend onderwijs, dat door de sectorraden is ontwikkeld.

Thema's

De handreikingen zijn nu gerangschikt naar de thema's inhoudorganisatiepersoneel en geld, (analoog aan het planningskader). U kunt in het menu aan de linker zijde door de thema's navigeren. Daarnaast vindt u ook de strategische agenda V(SO) die u op de hoogte houdt van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs.

Totstandkoming van het instrumentarium

Het instrumentarium bestaat uit verschillende handreikingen, die door uiteenlopende deskundigen ontwikkeld worden, in opdracht van de PO-Raad. Een kernteam begeleidt de ontwikkeling van het instrumentarium. Het team bewaakt de onderlinge samenhang van de uitgewerkte instrumenten en bespreekt de kwaliteit en bruikbaarheid ervan.

Bent u benieuwd naar het tijdspad en de mijlpalen rondom de implementatie van passend onderwijs? Bekijk dan het planningskader.

Vragen?

Voor vragen naar aanleiding van het instrumentarium kunt u contact opnemen met een van de projectleiders:

  • Thieu van Hintum (V)SO, telefoonnummer: 06-22920580
  • Dick Rasenberg (regulier onderwijs), telefoonnummer: 06-51988817

Laatste update: januari 2013

Trefwoorden: