Brieven aan politiek

Eén van de acties om onze standpunten op de agenda te krijgen in Den Haag, is het sturen van brieven aan de minister en/of de Tweede Kamer.
Klik hier voor een overzicht >>

Lobby-update

In de tweewekelijkse Lobby-update leest u over onze lobby-activiteiten. 
Naar lobby-update >> 

Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen, neem contact op met de Helpdesk of gebruik de zoekfunctie. 

Journalisten kunnen contact opnemen met de woordvoerder van de PO-Raad of bellen met 030 - 31 00 933.

Standpunten

De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs. De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de besturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. 

Op deze pagina zijn alle berichten die onze standpunten reflecteren gebundeld. Wilt u weten wat onze standpunten zijn op één bepaald thema? U kunt hiernaast de standpunten filteren naar thema.

______________________________________________________________________

De basisschool met het meest vooruitstrevende beleid op het gebied van bewegen en sport mag zich binnenkort ‘sportiefste basisschool van Nederland’ noemen. Acht basisscholen uit het hele land dingen op 15 mei mee naar die titel.

De PO-Raad vindt het zorgelijk dat de wachtlijsten voor peuterspeelzalen groeien. Kinderen met een taal-of gedragsachterstand, die Vroeg-en Voorschoolse Educatie nodig hebben, komen zo onvoldoende voorbereid in groep 1.

Als het aan de Tweede Kamer ligt, moeten scholen straks verplicht hun plannen voor de ondersteuning en zorg van een individuele leerling laten goedkeuren door zijn of haar ouders. De Kamer nam gisteren een motie aan van de PvdA die het kabinet de opdracht geeft hiertoe de wet te wijzigen. De PO-Raad vindt een wetswijziging niet nodig.

Het door sociale partners en kabinet bereikte sociaal akkoord bevat een aantal zaken die van belang zijn voor het primair onderwijs. Het uitstellen van de bezuinigingen voor 2014 is daarbij van groot belang.

De PO-Raad steunt het plan van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) om verzelfstandigde schoolbesturen in het primair onderwijs toestemming te geven een openbare school te stichten of te sluiten.

Pagina's