Wat zijn de categorieën bij toepassing van het afspiegelingsmodel? Zijn deze wettelijk vastgesteld?

Wat zijn de categorieën bij toepassing van het afspiegelingsmodel? Zijn deze wettelijk vastgesteld?

Een afspiegelingsmodel staat beschreven in het OntslagbesluitIn dit afspiegelingsmodel wordt het personeel ingedeeld (per functiecategorie) in leeftijdsgroepen van 10 jaar: 15-25 jaar, 25-35 jaar, 35-45 jaar, 45-55 jaar, 55 en ouder. Na de ontslagronde dient de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand gelijk te zijn aan de opbouw daarvoor. Er wordt dus eerst bepaald hoeveel functies komen te vervallen in elke leeftijdscategorie.

Binnen elke categorie geldt vervolgens LIFO (Last In First Out; kortste dienstverband eerste ontslag). Er zijn in het Besluit enkele uitzonderingen geformuleerd. Dat kan gaan o.a. om personeelsleden die op grond van hun kennis en bekwaamheden onmisbaar zijn voor de organisatie etc.