Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen, neem contact op met de Helpdesk of gebruik de zoekfunctie. 

Journalisten kunnen contact opnemen met de woordvoerder van de PO-Raad of bellen met 030 - 31 00 933.

Werkgeverszaken

Op 1 januari 2015 treedt een aantal wijzigingen in werking, die te maken hebben met de nieuwe Wet werk en zekerheid. Zo wordt de aanzegplicht van kracht voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan voor 6 maanden of langer. Deze aanzegplicht geldt voor alle tijdelijke arbeidsovereenkomsten die eindigen op of na 1 februari 2015. Enkele vragen en antwoorden over de aanzegplicht op een rij.

Simone Walvisch

Het is gelukt. We hebben samen met de bonden een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe cao. Het was een langdurig proces, maar nu ligt er een document dat ‘een eerste stap’ kan worden genoemd. Op twee manieren: Het is de eerste stap op weg naar een modernere cao, waarin meer ruimte is voor de werkvloer om samen het werk te verdelen en samen te werken aan de kwaliteit van personeel en onderwijs. Ook in een ander opzicht is het de eerste stap: Het is nu aan de schoolbesturen om verder inhoud te geven aan goed HR-beleid waarvoor de cao de instrumenten aanreikt. Want we weten dat een goede invulling van de nieuwe cao-afspraken door de schoolbesturen een voorwaarde is voor verdere vernieuwing.  

Samenwerkingsverbanden krijgen iets meer tijd om een zogenoemde opting out aan te vragen in het kader van de personele gevolgen passend onderwijs. De opting out verklaring zou in eerste instantie uiterlijk 1 juni 2014 bij DUO ingediend moeten zijn, maar aanvragen worden alsnog tot en met 15 augustus 2014 in behandeling genomen indien ze compleet zijn.
woensdag 5 november 2014
woensdag 12 november 2014
woensdag 19 november 2014
woensdag 26 november 2014
Overig

U herkent het vast wel: er is een mooi plan gemaakt maar vervolgens verdwijnt het in de kast en wordt geen actiepunt uitgevoerd. Wat kunt u daaraan doen? Hoe zorgt u ervoor dat een plan niet voor niets wordt gemaakt, maar dat mensen er ook daadwerkelijk mee aan de slag gaan?

De onderwijsvakbonden en PO-Raad hebben constructief overleg gevoerd over een nieuwe cao po voor 2014 en verder. Partijen hebben besloten het overleg woensdag 25 juni voort te zetten.

donderdag 18 september 2014
donderdag 30 oktober 2014
maandag 10 november 2014
woensdag 19 november 2014
Overig

Het UWV organiseert dit najaar weer enkele congressen speciaal voor werkgevers uit de sector Overheid en Onderwijs. Dit jaar zal het eerste congres plaatsvinden op donderdag 18 september 2014.

Het VSO (werkgevers van overheid en onderwijs) en SCO (Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel) onderhandelen over aanpassing van de ABP-pensioenregeling. Wijzigingen in wet-en regelgeving maken die onderhandelingen noodzakelijk.

Trouw: 'De deeltijdjuf is slecht voor het onderwijs'

Op de voorpagina van Dagblad Trouw van 27 mei 2014 reageert Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad, op het essay van Edith Hooge over onderwijsbestuur.

vrijdag 27 juni 2014
Overig

Op vrijdag 27 juni 2014 organiseert de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderwijs (NWO)  een informatiebijeenkomst voor leraren die een promotiebeurs willen aanvragen.

Pagina's

Subscribe to RSS - Werkgeverszaken