Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen, neem contact op met de Helpdesk of gebruik de zoekfunctie. 

Journalisten kunnen contact opnemen met de woordvoerder van de PO-Raad of bellen met 030 - 31 00 933.

Huisvesting

Scholen in het primair onderwijs kunnen subsidie ontvangen voor het verbeteren van het binnenmilieu. De vergoeding is bedoeld voor basisscholen gevestigd in een gebouw met natuurlijke ventilatie.

De Eerste Kamer heeft op 9 maart jl. de Wet verzelfstandiging dislocaties aangenomen. Na publicatie in het Staatsblad treedt de wetswijziging met ingang van 1 augustus 2012 in werking.

woensdag 28 maart 2012

De PO-Raad organiseert in samenwerking met FM-architecten een symposium naar aanleiding van een onderzoek  naar de gevolgen voor de huisvesting bij de invoering van passend onderwijs. Het onderzoek is uitgevoerd door Angelika Fuchs, Rhea Harbers en Rosita Steltenpool.

De PO-Raad organiseert in samenwerking met FM-architecten een symposium naar aanleiding van een onderzoek naar de gevolgen voor de huisvesting bij de invoering van passend onderwijs.

In scholen die gebouwd zijn voor 1994 is mogelijk asbest in het gebouw verwerkt. In de tweede helft van 2011 is de scholen gevraagd om een digitale vragenlijst over de aanwezigheid van asbest in hun schoolgebouw in te vullen.

Schoolbesturen moeten binnen nu en een jaar hebben geïnventariseerd of hun schoolgebouwen, gebouwd voor 1994, asbest bevatten. Anders wil staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) hen verplichten tot een asbestinventarisatie.

Rijksbouwmeester Frits van Dongen heeft op donderdag 15 december de eerste exemplaren van de scholenbouwwaaier aangeboden aan onder andere Gertjan van Midden van de PO-Raad.

De PO-Raad vindt dat de financiering voor schoolgebouwen moet worden verbeterd. We willen de geldstromen voor personeel, bedrijfsvoering en huisvesting van het onderwijs bundelen op leerlingniveau. Dit betekent dat scholen het bedrag rechtstreeks moeten kunnen ontvangen. Zij zorgen zelf voor een goede leeromgeving en goed onderwijs voor alle leerlingen in goede afstemming met de ouders.

Pagina's

Subscribe to RSS - Huisvesting