Discussieer mee

In januari zijn alle indicatoren op scholenopdekaart.nl beschikbaar: scholen kunnen zich dan goed presenteren en verantwoorden.

Toolbox

In de toolbox  vindt u rekeninstrumenten die u kunnen helpen bij uw bedrijfsvoering

» Uw toolbox

Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen, neem contact op met de Helpdesk of gebruik de zoekfunctie. 

Journalisten kunnen contact opnemen met de woordvoerder van de PO-Raad of bellen met 030 - 31 00 933.

Dossier CAO PO

De PO-Raad behartigt de belangen van schoolbesturen in het primair onderwijs aan de cao-tafel. De PO-Raad sloot op 2 juli 2014 een onderhandelaarsakkoord met de werknemersorganisaties over een nieuwe cao PO. Leden van de PO-Raad stemden half september voor het akkoord. Eind september stemden ook de bonden voor het akkoord. Klik hier voor meer laatste nieuws over de CAO. 

Vragen over de CAO PO?

Heeft u vragen over het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe CAO PO? Bekijk dan de webchat of lees de veel gestelde vragen en de antwoorden

Nieuws

De PO-Raad hecht grote waarde aan de privacy van leerlingen. Die moet te allen tijde worden beschermd. Er is daarom publiek toezicht nodig op het beheer van leerlinggegevens die gemoeid zijn met digitale leermiddelen. Dat stelt de PO-Raad in reactie op berichten van RTL Nieuws over beveiligingsrisico’s in Basispoort, de toegangspoort van scholen tot veel digitale middelen. De PO-Raad gaat hierover het gesprek aan met alle betrokkenen.
De PO-Raad pleit al enige tijd voor een discussie over een nieuw onderwijsstelsel waarin ook de toekomstige huisvesting van kindvoorzieningen onderwerp van gesprek is. Op 4 december 2014 is dit onderwerp van gesprek tijdens de najaarsbijeenkomst die Bouwstenen voor Sociaal organiseert samen met de PO-Raad en diverse andere maatschappelijke sectoren. We nodigen u graag uit om aan dit gesprek deel te nemen.
De PO-Raad en het Vervangingsfonds organiseren informatiebijeenkomsten over de nieuwe CAO PO en de modernisering van het Vervangingsfonds.Tijdens de regionale bijeenkomsten zal de PO-Raad uitgewerkte teksten van de cao uitgebreid bespreken en toelichten. Deze zijn naar verwachting begin december gereed. U kunt zich hiervoor nu aanmelden.
Vanwege het succes van de eerdere bijeenkomsten en de behoefte in de regio Zuid-Limburg organiseren de PO-Raad, VO-raad en het Steunpunt Passend Onderwijs VO op 9 december een extra bijeenkomst over de overgang PO-VO. U kunt zich hiervoor nu aanmelden.
Schoolbesturen gaan hun jaarverslagen actief openbaar maken. Zij hebben dit met elkaar afgesproken tijdens de Algemene Ledenvergadering van de PO-Raad op 27 november. Dit uitgangspunt wordt opgenomen in de Code Goed Bestuur.
De PO-Raad kijkt terug op een constructieve Algemene Ledenvergadering (ALV). In de Jaarbeurs in Utrecht trapte Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, de ALV af. In haar openingsspeech blikte ze kort terug op enkele belangrijke resultaten van het afgelopen jaar: Het sluiten van de nieuwe CAO PO en het sluiten van het Bestuursakkoord.