Discussieer mee

In januari zijn alle indicatoren op scholenopdekaart.nl beschikbaar: scholen kunnen zich dan goed presenteren en verantwoorden.

Toolbox

In de toolbox  vindt u rekeninstrumenten die u kunnen helpen bij uw bedrijfsvoering

» Uw toolbox

Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen, neem contact op met de Helpdesk of gebruik de zoekfunctie. 

Journalisten kunnen contact opnemen met de woordvoerder van de PO-Raad of bellen met 030 - 31 00 933.

Dossier CAO PO

De PO-Raad behartigt de belangen van schoolbesturen in het primair onderwijs aan de cao-tafel. De PO-Raad sloot op 2 juli 2014 een onderhandelaarsakkoord met de werknemersorganisaties over een nieuwe cao PO. Leden van de PO-Raad stemden half september voor het akkoord. Eind september stemden ook de bonden voor het akkoord. Klik hier voor meer laatste nieuws over de CAO. 

Vragen over de CAO PO?

Heeft u vragen over het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe CAO PO? Bekijk dan de webchat of lees de veel gestelde vragen en de antwoorden

Nieuws

De PO-Raad heeft een nieuw model gepubliceerd waarmee schoolbesturen kunnen berekenen hoeveel compensatie zij krijgen door de verruimde fusiefaciliteitenregeling. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) kondigde deze maatregel aan in mei van dit jaar tegelijkertijd met een reeks aan andere maatregelen om negatieve gevolgen van de daling van het aantal leerlingen tegen te gaan.
De Technische Universiteit Delft zoekt respondenten voor een onderzoek naar onderwijshuisvesting en de rol van de school als opdrachtgever bij nieuwbouw en renovatie. Doet u mee?
Diverse scholen zijn de aflopen jaren betrokken geweest bij het project LHBT. Deze scholen hebben verschillende programma’s ontwikkeld die seksuele diversiteit transparant en bespreekbaar hebben gemaakt. Op 2 december is er een netwerkbijeenkomst waarin scholen goede voorbeelden kunnen uitwisselen. Ook het Actieplan sociale veiligheid op school van PO-Raad en VO-raad wordt dan besproken.
Ruim 250 leerlingen van basisscholen uit Enschede bezoeken maandag 24 november de Techniekpact Collegetour van André Kuipers. De astronaut wil als ambassadeur van het Techniekpact de leerlingen enthousiast maken over de wereld van ruimtevaart, wetenschap en techniek. Maandag start daarnaast een zwaartekrachtwedstrijd voor alle leerlingen van groep 7.
De AOW-leeftijd gaat, zoals in het regeerakkoord aangekondigd, vanaf 2016 versneld omhoog: naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) diende hierover deze week een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer.
Per 1 januari 2015 wordt de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud overgeheveld van de gemeenten naar de schoolbesturen het po. Onderdeel van deze overheveling is de overgangsregeling. Eén van de bepalende factoren in de overgangsregeling is de leeftijd van het schoolgebouw. Vooruitlopend op het verschijnen van de Regeling is het zaak dat de registratie van eenschoolgebouw (en van het bouwjaar) op orde is.