Onderwijsbegroting 2015: Samen aan de slag voor beter onderwijs

Met de begroting voor 2015 bekrachtigt het kabinet de gezamenlijke ambitie van PO-Raad en kabinet om het onderwijs verder te verbeteren.

Aidadreef officieel geopend door Staatssecretaris Dekker

Maandag 8 september werd de nieuwe locatie van de PO-Raad, VO-raad en Schoolinfo officieel geopend door Staatssecretaris Dekker.

Het Jonge kind - Portret van Stichting Prodas

In de media en politiek is de laatste tijd volop aandacht voor het jonge kind. Voor schoolbesturen en de PO-Raad is het al langer een veel besproken en belangrijk onderwerp.

Recente tweets @PO_Raad

Discussieer mee

Tablets zijn leuk, maar voornamelijk voor thuisgebruik. Voor het onderwijs blijven ze van ondergeschikt belang.

Toolbox

In de toolbox  vindt u rekeninstrumenten die u kunnen helpen bij uw bedrijfsvoering

» Uw toolbox

Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen, neem contact op met de Helpdesk of gebruik de zoekfunctie. 

Journalisten kunnen contact opnemen met de woordvoerder van de PO-Raad of bellen met 030 - 31 00 933.

Dossier CAO PO

De PO-Raad behartigt de belangen van schoolbesturen in het primair onderwijs aan de cao-tafel. De PO-Raad sloot op 2 juli 2014 een onderhandelaarsakkoord met de werknemersorganisaties over een nieuwe cao PO. Klik hier voor het laatste nieuws over de CAO. 

Cao-bijeenkomst voor schoolleiders

Na eerdere cao-bijeenkomsten voor schoolbestuurders en P&O-ers, organiseert de PO-Raad op 26 september een cao-bijeenkomst voor schoolleiders. De reguliere bijeenkomst voor schoolleiders in de Schoolleiderskamer wordt eenmalig verbreed tot een informatiebijeenkomst voor álle schoolleiders. Voor meer informatie en aanmelden, klik hier

Vragen over de CAO PO?

Heeft u vragen over het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe CAO PO? Bekijk dan de webchat of lees de veel gestelde vragen en de antwoorden

Nieuws

Met de begroting voor 2015 bekrachtigt het kabinet de gezamenlijke ambitie van PO-Raad en kabinet om het onderwijs verder te verbeteren. Afspraken die zij voor de zomer maakten over bijvoorbeeld het verder integreren van ICT in het onderwijs, kunnen worden verzilverd. De Onderwijsbegroting bevatte voor het primair onderwijs geen verassingen meer. Verder hebben tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen drie oppositiepartijen een tegenbegroting ingediend met andere plannen voor het onderwijs.
Met een overtuigende meerderheid hebben leden van de PO-Raad ingestemd met het onderhandelaarsakkoord CAO PO. Bijna 60 procent van de leden van de PO-Raad heeft gestemd en 90 procent daarvan was een ‘ja’. Dat betekent ook dat een meerderheid van het totaal aantal leden (dus inclusief de leden die niet gestemd hebben) vóór dit akkoord heeft gestemd.
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een notitie opgesteld om schoolbesturen inzicht te geven in de manieren waarop zij de kosten voor het buitenonderhoud van hun scholen in hun administratie kunnen verwerken.
Zorg ervoor dat kinderopvang, gemeenten, peuterwerk en onderwijs in een doorgaande lijn op elkaar worden afgestemd en werk toe naar één basisvoorziening voor álle kinderen. Op die manier kunnen jonge kinderen zich optimaal ontwikkelen. Die oproep doet de PO-Raad vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de PO-Raad is het huidige aanbod voor jonge kinderen te versnipperd en bieden de plannen van het kabinet om dit op te lossen te weinig soelaas.
‘Horen, zien en speak up’, ofwel pesten bespreekbaar maken en opkomen voor anderen. Dat is het thema van de Nederlandse Week tegen Pesten die op 22 september van start gaat. Doel is ieders ogen te openen voor pestsignalen en het pesten op een constructieve manier bespreekbaar te maken. Het Centrum School en Veiligheid/Pestweb is initiatiefnemer van de week.
Op 10, 11 en 13 november organiseert de PO-Raad drie bijeenkomsten van de kennisgroep Financiën. Op deze bijeenkomsten zal de actualiteit rondom bekostiging van het PO worden besproken. Denkt u aan de overheveling van het buitenonderhoud en de uitwerking van de verschillende akkoorden.