BreinStorm conferentie: Het lerende brein in het onderwijs

Wat kan het onderwijs met alle kennis over het brein? Op 27 november organiseert de PO-Raad hierover een conferentie: de BreinStorm. Meld u snel aan!

Partijen sluiten akkoord voor nieuwe CAO PO

Werknemers en werkgevers hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO PO. Het akkoord werd begin juli bereikt.

Onderwijsbegroting 2015: Samen aan de slag voor beter onderwijs

Met de begroting voor 2015 bekrachtigt het kabinet de gezamenlijke ambitie van PO-Raad en kabinet om het onderwijs verder te verbeteren.

Recente tweets @PO_Raad

Toolbox

In de toolbox  vindt u rekeninstrumenten die u kunnen helpen bij uw bedrijfsvoering

» Uw toolbox

Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen, neem contact op met de Helpdesk of gebruik de zoekfunctie. 

Journalisten kunnen contact opnemen met de woordvoerder van de PO-Raad of bellen met 030 - 31 00 933.

Dossier CAO PO

De PO-Raad behartigt de belangen van schoolbesturen in het primair onderwijs aan de cao-tafel. De PO-Raad sloot op 2 juli 2014 een onderhandelaarsakkoord met de werknemersorganisaties over een nieuwe cao PO. Leden van de PO-Raad stemden half september voor het akkoord. Eind september stemden ook de bonden voor het akkoord. Klik hier voor meer laatste nieuws over de CAO. 

Vragen over de CAO PO?

Heeft u vragen over het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe CAO PO? Bekijk dan de webchat of lees de veel gestelde vragen en de antwoorden

Nieuws

In de brief van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs van woensdag 29 oktober jl. wordt een percentage genoemd voor de overhead in het primair onderwijs van 14%. Dat percentage leidt naar het oordeel van de PO-Raad tot onjuiste beeldvorming. De bewindslieden geven in de brief de percentages die de verschillende onderwijssectoren besteden aan overhead. Het betreft echter onvergelijkbare gegevens.
Met circa 200 deelnemers was de Toezichthoudersconferentie druk bezocht. Tijdens de conferentie, die op 30 oktober plaatsvond, kregen deelnemers inzicht in de laatste actualiteiten rond bestuur en toezicht. in een viertal workshops werden een aantal dilemma’s uitgediept. De presentaties van de workshopleiders zijn nu te downloaden.
De geesten worden langzaamaan rijp voor het moderniseren van het stelsel van kinderopvang, peuterwerk en onderwijs. Hoewel het kabinet niets wil weten van één basisvoorziening voor alle kinderen, bepaalt de Tweede Kamer dinsdag of ze de Sociaal Economische Raad (SER) een advies laat uitbrengen over hoe voorzieningen voor jonge kinderen het beste kunnen worden ingericht en wat de sociaaleconomische effecten daarvan zijn.
PO-Raad, VO-raad en het Steunpunt Passend Onderwijs organiseren op 7 en 20 november bijeenkomsten over de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Met ingang van het schooljaar 2014-2015 is de regelgeving hieromtrent veranderd. Tijdens de bijeenkomsten worden onder meer de wetswijzigingen besproken. Heeft u zich al aangemeld?
CBO Fryslân, de coöperatie voor christelijk basisonderwijs in Friesland, heeft ouders opgeroepen te protesteren tegen de nieuwe Wet werk en zekerheid. Door deze wet krijgen scholen problemen met het vervangen van zieke leerkrachten en bestaat het risico dat klassen naar huis worden gestuurd, voorziet de organisatie. De oproep van CBO Fryslân, die 200 scholen vertegenwoordigt, volgt op het appèl dat de PO-Raad eerder deed aan haar leden.
Meer dan 1100 directeuren in het primair onderwijs zijn geregistreerd in het Schoolleidersregister PO. De 984 directeuren en 137 adjunct-directeuren mogen zich daarmee Registerdirecteur Onderwijs of Registeradjunct-directeur Onderwijs noemen,