Het Jonge Kind - Portret van SKBO in Oss

In de media en politiek is volop aandacht voor het jonge kind. Voor schoolbesturen is het al langer een veel besproken en belangrijk onderwerp.

Recente tweets @PO_Raad

Toolbox

In de toolbox  vindt u rekeninstrumenten die u kunnen helpen bij uw bedrijfsvoering

» Uw toolbox

Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen, neem contact op met de Helpdesk of gebruik de zoekfunctie. 

Journalisten kunnen contact opnemen met de woordvoerder van de PO-Raad of bellen met 030 - 31 00 933.

Dossier CAO PO

De PO-Raad behartigt de belangen van schoolbesturen in het primair onderwijs aan de cao-tafel. De PO-Raad sloot op 2 juli 2014 een onderhandelaarsakkoord met de werknemersorganisaties over een nieuwe cao PO. Leden van de PO-Raad stemden half september voor het akkoord. Eind september stemden ook de bonden voor het akkoord. Klik hier voor meer laatste nieuws over de CAO. 

CAO PO 2014-2015

CAO PO 2014-2015

Klik op het plaatje om direct naar de CAO PO 2014-2015 te gaan.

Vragen over de CAO PO?

Heeft u vragen over het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe CAO PO? Bekijk dan de webchat of lees de veel gestelde vragen en de antwoorden

Nieuws

Op scholen, in de politiek en in de media is veel aandacht voor sociale veiligheid. Een belangrijk thema waar ook de PO-Raad volop mee bezig is. In dit dossier is het standpunt van de PO-Raad te vinden, evenals de meest recente berichten over dit thema.
Scholen, de onderwijssector en overheid hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de privacy van leerlingen. Scholen hoeven daar niet alleen voor op te draaien. Om die privacy te borgen, moeten zij wel een steviger vuist maken tegen uitgeverijen. Niet commerciële partijen maar scholen en hun besturen moeten bepalen welke digitale gegevens met uitgeverijen kunnen worden uitgewisseld en toezicht kunnen houden op wat met de gegevens gebeurt. Dat stelde staatssecretaris Sander Dekker woensdag 21 januari in een debat in de Tweede Kamer.
Schoolbesturen worden bij wet verplicht om zorg te dragen voor sociale veiligheid op school, maar zij mogen grotendeels zelf bepalen hóe zij dit aanpakken. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) stuurde dinsdag 20 januari zijn wetsvoorstel dat dit regelt naar de Tweede Kamer.

portret Ingrid VerheggenHet negenkoppige Algemeen Bestuur van de PO-Raad bestaat uit leden van de PO-Raad en verbindt de vereniging zo met haar leden. Maar wie zijn de AB-leden en wat hopen zij met hun vereniging te bereiken? In verschillende interviews stellen zij zich dit schooljaar om de beurt voor. Ingrid Verheggen, voorzitter College van Bestuur bij de Almeerse Scholen Groep: ,,Als bestuurder ben je er om scholen en leraren in staat te stellen hun werk steeds beter te doen en de doelen van de organisatie, die we samen hebben bepaald, te realiseren.’’

Staatssecretaris Dekker bevestigt na vragen van de Tweede Kamer dat het onderwijsveld nauw wordt betrokken bij de herijking van de kerndoelen en eindtermen. De staatssecretaris geeft aan dat hij leraren, schoolleiders en schoolbestuurders wil betrekken bij de actualisering van kerndoelen en eindtermen. Daarnaast wil hij het proces gebruiken om leraren meer te betrekken bij de vakinhoud in het primair en voortgezet onderwijs.
Onlangs ontvingen scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden van de PO-Raad een handreiking over het schooladvies. In deze folder staat een samenvatting van de aanbevelingen voor scholen in het primair onderwijs bij het opstellen van een schooladvies over het best passend vervolg in het voortgezet onderwijs.