Onderhandelaarsakkoord cao PO 2014-2015

De PO-Raad heeft op 2 juli een onderhandelaarsakkoord bereikt met de onderwijsvakbonden over een cao voor het primair onderwijs. Met deze cao is een belangrijke stap gezet op weg naar modernisering van de arbeidsvoorwaarden.

Webinar PO Raad, onderhandelaarsakkoord CAO PO

Leden van de PO-Raad met vragen over het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao PO konden die donderdag 3 juli tussen 13.00 en 15.00 uur digitaal stellen. Deze vragen werden, voor zover mogelijk, direct op camera beantwoord tijdens een zogenoemd webinar. Kijk hier het webinar terug.

Sem en Sophie en de wereld van morgen

Een samenvatting van de congresspeech van Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad: "Sem en Sophie zijn 4 jaar oud. Ze zijn allebei dit voorjaar voor het eerst naar school gegaan. Ze zijn nog niet bezig met wat ze later willen worden en denken nog nauwelijks aan de toekomst. Maar de school is daar al wel mee bezig".

Recente tweets @PO_Raad

Discussieer mee

Tablets zijn leuk, maar voornamelijk voor thuisgebruik. Voor het onderwijs blijven ze van ondergeschikt belang.

Toolbox

In de toolbox  vindt u rekeninstrumenten die u kunnen helpen bij uw bedrijfsvoering

» Uw toolbox

Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen, neem contact op met de Helpdesk of gebruik de zoekfunctie. 

Journalisten kunnen contact opnemen met de woordvoerder van de PO-Raad of bellen met 030 - 31 00 933.

Dossier CAO PO

De PO-Raad behartigt de belangen van schoolbesturen in het primair onderwijs aan de cao-tafel. De PO-Raad sloot op 2 juli 2014 een onderhandelaarsakkoord met de werknemersorganisaties over een nieuwe cao PO. Klik hier voor het laatste nieuws over de CAO. 

Extra bijeenkomst Kennisgroep Financiën

Naast diverse regiobijeenkomsten die inmiddels hebben plaatsgevonden, organiseert de PO-Raad op 2 september een extra bijeenkomst van de kennisgroep Financiën om vragen over de financiële gevolgen van de nieuwe cao te behandelen. De bijeenkomst is gericht op controllers, financieel beleidsadviseurs en bestuurders met de portefeuille financiën. 

Vragen over de CAO PO?

Heeft u vragen over het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe CAO PO? Bekijk dan de webchat of lees de veel gestelde vragen en de antwoorden

Stemmen

Vanaf 1 september kunnen leden van de PO-Raad hun stem uitbrengen op het begin juli bereikte onderhandelaarsakkoord over de CAO PO.

Nieuws

Er is een nieuw model beschikbaar waarmee schoolbesturen kunnen berekenen wat zij aan geld voor ‘educatie algemeen’ en ‘huisvesting’ uit het Gemeentefonds kunnen ontvangen. Hierin zijn de gevolgen van recente ontwikkelingen verrekend.

Albert Helder

Het negenkoppige Algemeen Bestuur van de PO-Raad bestaat uit leden van de PO-Raad en verbindt de vereniging zo met haar leden. Maar wie zijn de AB-leden en wat hopen zij met hun vereniging te bereiken? In verschillende interviews stellen zij zich dit schooljaar om de beurt voor. Albert Helder, Algemeen directeur van Proloog in Leeuwarden, bijt het spits af. ,,Je moet je druk maken om wat goed gaat, en leren van dat wat slecht gaat.''

In oktober 2014 organiseert de PO-Raad drie bijeenkomsten voor scholen die het risico lopen om (zeer) zwak te worden. In parallelsessies voor bestuurders (of algemeen/bovenschools directeuren), schooldirecteuren, intern begeleiders en reken-en taal-coördinatoren gaan de workshopleiders in op de ervaringen van eerdere scholen met een dergelijk risico of het predicaat (zeer) zwak. U kunt zich hier aanmelden.
Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) heeft de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van de afspraken die hij met de PO-Raad heeft gemaakt om de onderwijskwaliteit verder te verbeteren. In juli bereikten ze daarover al een akkoord: het Bestuursakkoord Primair Onderwijs.
Een goede start is cruciaal voor de ontwikkeling van een kind. Goede en stabiele kinderopvang is daarom heel belangrijk. Deze mag dan ook niet worden overgelaten aan de grillen van de markt, zo schrijft Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, op 28 augustus in een opinieartikel in NRC Handelsblad.
Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) gaat de strijd aan om de fusietoets. Hij is in beroep gegaan tegen een oordeel dat de Rechtbank Leeuwarden in april velde, namelijk dat een belangrijke fusienorm in strijd is met de Wet op het primair onderwijs (WPO). Het ging daarbij om de regel dat het marktaandeel van fuserende schoolbesturen na fusie in principe niet meer mag zijn dan 50 procent. De uitspraak van de rechtbank zette de gehele fusietoets op losse schroeven.