Onderhandelaarsakkoord cao PO 2014-2015

De PO-Raad heeft op 2 juli een onderhandelaarsakkoord bereikt met de onderwijsvakbonden over een cao voor het primair onderwijs. Met deze cao is een belangrijke stap gezet op weg naar modernisering van de arbeidsvoorwaarden.

Webinar PO Raad, onderhandelaarsakkoord CAO PO

Leden van de PO-Raad met vragen over het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao PO konden die donderdag 3 juli tussen 13.00 en 15.00 uur digitaal stellen. Deze vragen werden, voor zover mogelijk, direct op camera beantwoord tijdens een zogenoemd webinar. Kijk hier het webinar terug.

Sem en Sophie en de wereld van morgen

Een samenvatting van de congresspeech van Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad: "Sem en Sophie zijn 4 jaar oud. Ze zijn allebei dit voorjaar voor het eerst naar school gegaan. Ze zijn nog niet bezig met wat ze later willen worden en denken nog nauwelijks aan de toekomst. Maar de school is daar al wel mee bezig".

Steunpunt Opleidingsscholen gelanceerd

10 juni lanceerden PO-Raad en VO-raad het Steunpunt Opleidingsscholen. Het steunpunt van, voor en door opleidingsscholen draagt bij aan professionalisering van leraren, ontwikkeling van scholen en versterken van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs.

Recente tweets @PO_Raad

Toolbox

In de toolbox  vindt u rekeninstrumenten die u kunnen helpen bij uw bedrijfsvoering

» Uw toolbox

Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen, neem contact op met de Helpdesk of gebruik de zoekfunctie. 

Journalisten kunnen contact opnemen met de woordvoerder van de PO-Raad of bellen met 030 - 31 00 933.

Dossier CAO PO

De PO-Raad behartigt de belangen van schoolbesturen in het primair onderwijs aan de cao-tafel. De PO-Raad sloot op 2 juli 2014 een onderhandelaarsakkoord met de werknemersorganisaties over een nieuwe cao PO. Klik hier voor het laatste nieuws over de CAO. 

Extra bijeenkomst Kennisgroep Financiën

Naast diverse regiobijeenkomsten die inmiddels hebben plaatsgevonden, organiseert de PO-Raad op 2 september een extra bijeenkomst van de kennisgroep Financiën om vragen over de financiële gevolgen van de nieuwe cao te behandelen. De bijeenkomst is gericht op controllers, financieel beleidsadviseurs en bestuurders met de portefeuille financiën. 

Vragen over de CAO PO?

Heeft u vragen over het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe CAO PO? Bekijk dan de webchat of lees de veel gestelde vragen en de antwoorden

Nieuws

Vanaf 1 september aanstaande kunnen leden van de PO-Raad hun stem uitbrengen op het begin juli bereikte onderhandelaarsakkoord over de CAO PO. De PO-Raad legt, net als de vakbonden aan hun leden, het onderhandelaarsakkoord met positief advies voor aan haar leden. De PO-Raad roept al haar leden op te stemmen.
Toen we eind juli met vakantie gingen, hadden we het gevoel dat het ook echt ‘mocht’. Het oude jaar hadden we op de valreep afgerond met zowel een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO PO als een Bestuursakkoord. Het zijn deze documenten die nu het begin van ons werk in het nieuwe schooljaar markeren.
Bij voldoende belangstelling organiseren PO-Raad en VO-raad dit najaar regionale bijeenkomsten over de overgang po-vo. Deze bijeenkomsten zullen betrekking hebben op de verplichte eindtoets waarmee het basisonderwijs in schooljaar 2014/2015 te maken krijgt. Heeft u belangstelling voor een regiobijeenkomst hierover, dan kunt u zich hier alvast aanmelden.
De mondelinge taalvaardigheid van zowel leerlingen als hun ouders neemt toe en hun woordenschat wordt groter wanneer scholen de zogenoemde Ei van Columbus-aanpak gebruiken. Dat is een van de belangrijkste resultaten van de pilots van het project Ei van Columbus dat deze zomer werd afgerond.

Het bestuur van de PO-Raad organiseert een aantal regionale bijeenkomsten voor leden over het bestuursakkoord primair onderwijs.

De PO-Raad laat de komende weken onderzoek doen naar stelsel, spreiding, verschuiving en lengte van de zomervakantie in het primair onderwijs.