Standpunten

De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs. De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de besturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. 

Op deze pagina zijn alle berichten die onze standpunten reflecteren gebundeld. Wilt u weten wat onze standpunten zijn op één bepaald thema? U kunt hiernaast de standpunten filteren naar thema.

______________________________________________________________________

De PO-Raad heeft samen met VO-raad, VNG en waarborgfondskinderopvang een brief naar de minister gestuurd in verband met een nieuw op te richten kenniscentrum huisvesting voor onderwijs

Op 26 mei spreekt de minister met de Tweede Kamer over ‘Veiligheid in en rond het onderwijs’. Tijdens dit overleg staat onder andere de gelijknamige brief die de minister eind februari naar de kamer stuurde op de agenda.