Vereniging voor schoolorganisaties
in het primair onderwijs

De PO-Raad is de sectorvereniging voor het primair onderwijs (PO). We behartigen de belangen van de schoolorganisaties in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.

Meer over de PO-Raad    Nieuws

Samen voor goed onderwijs voor ieder kind

Samen werken aan goed onderwijs voor ieder kind, dat is onze missie. In de strategische agenda geven we richting aan onze inzet voor de komende jaren, bieden we koers aan de leden en geven we vorm aan toekomstbestendig primair onderwijs voor alle kinderen.

Onze missie