Lekker samen aan het lunchen

Samen voor goed onderwijs voor ieder kind

Blader door alle thema's

Stel je vraag aan de juridische helpdesk

Vereniging voor schoolorganisaties
in het primair onderwijs

De PO-Raad is de sectorvereniging voor het primair onderwijs (po). We behartigen de belangen van de schoolorganisaties in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.

Meer over de PO-Raad    Nieuws

Samen voor goed onderwijs voor ieder kind

Samen werken aan goed onderwijs voor ieder kind, dat is onze missie. In de strategische agenda geven we richting aan onze inzet voor de komende jaren, bieden we koers aan de leden en geven we vorm aan toekomstbestendig primair onderwijs voor alle kinderen.

Onze missie

Op peil houden onderwijskwaliteit

Heeft jouw school de basis op orde, maar liggen de onderwijsresultaten gevaarlijk dicht bij de signaleringswaarde, of net daaronder? In het schooljaar 2022/2023 kun je gebruik maken van het ondersteuningstraject 'Goed Worden, Goed Blijven Plus' om hieraan te werken. Ga samen met een extern adviseur aan de slag met een zelfevaluatie en een verbeterplan.