• afbeelding van een magneet in een hand met allemaal poppetjes ervoor

  Aanpak lerarentekort

  De PO-Raad ziet schoolbesturen, scholen, gemeenten, partners en opleiders samenwerken in de aanpak tegen het lerarentekort. De PO-Raad deelt deze verhalen uit de praktijk op haar website. Om de initiatieven inzichtelijk te maken maar vooral om anderen te inspireren. 

  Bekijk de themapagina
 • Alle cijfers op één plek

  De PO-Raad lanceert de website van Primair onderwijs in cijfers. De website bundelt alle openbare cijfers over zaken als bijvoorbeeld financiën en leerlingenaantallen om meer inzicht te geven in de sector.

  Lees meer
 • Project Baanbrekers officieel gestart

  Met praktische ondersteuning schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs helpt Baanbrekers bij realisatie van nieuwe banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

  Verder lezen

Laatste nieuws

 • De Tweede Kamer neemt geen structurele maatregelen om het lerarentekort op te lossen. GroenLinks en PvdA hadden bij de stemmingen over de Onderwijsbegroting van 2020 in een amendement gevraagd om jaarlijks 241,5 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor het primair onderwijs. De coalitie, PVV, FvD en SGP steunden dit plan niet. De begroting voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor 2020 is aangenomen, maar onder andere SP, PvdA en FvD stemden tegen.

 • Welke (nood)maatregelen treffen schoolbesturen nu, waar is regionale samenwerking nodig en wat kan de PO-Raad hierin betekenen? Deze vragen stonden centraal tijdens de ochtendsessie die de PO-Raad op 21 november organiseerde over de aanpak van het lerarentekort. Met zo’n tachtig aanwezige leden is gesproken over oplossingsrichtingen en hoe deze bijdragen aan de ontwikkeling van de sector.

 • Schoolbesturen in het primair onderwijs ontvangen in december de uitbetaling van de € 150 miljoen voor arbeidsvoorwaarden. Het bedrag dat de schoolbesturen ontvangen is echter niet het definitieve bedrag. Begin 2020 vindt er een verrekening plaats, zodat de verdeling van dit extra geld voor alle onderwijssoorten in lijn wordt gebracht met de kosten die hiertegenover komen te staan.

Voor leden op mijn.poraad.nl

Leden van de PO-Raad hebben massaal gereageerd op de ledenpeiling over de stand van zaken van de cao-onderhandelingen. Een ruime meerderheid van de leden van de PO-Raad steunt het dat we nu weer aan tafel gaan om tot een cao te komen. De uitkomst van de peiling is in de Arbeidsvoorwaardencommissie en het Algemeen Bestuur besproken en dient als belangrijke input voor de gesprekken die de PO-Raad  met de vakbonden onder leiding van bemiddelaar Mariëtte Hamer gaat voeren vanaf vandaag.

Agenda

Net aangekondigd

Komende evenementen

Meer agenda-items

Dossier lerarentekort

Hoe lossen we het lerarentekort op? Feiten en ideeën op een rij.

Dossier CAO PO

De PO-Raad behartigt de belangen van schoolbesturen in primair onderwijs aan de cao-tafel.

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Toolboxen

De PO-Raad ontwikkelt diverse hulpmiddelen voor schoolbesturen en andere werknemers in het primair onderwijs.

Helpdesk voor leden

Scholen op de kaart

Vind informatie over een school bij jou in de buurt