• Banner cao 20192020

  Onderhandelaars-akkoord cao primair onderwijs

  PO-Raad en vakbonden sluiten een onderhandelaarsakkoord. Personeel krijgt salarisverhoging van 4,5%.

  Lees meer
 • afbeelding van een magneet in een hand met allemaal poppetjes ervoor

  Aanpak lerarentekort

  De PO-Raad ziet schoolbesturen, scholen, gemeenten, partners en opleiders samenwerken in de aanpak tegen het lerarentekort. De PO-Raad deelt deze verhalen uit de praktijk op haar website. Om de initiatieven inzichtelijk te maken maar vooral om anderen te inspireren. 

  Bekijk de themapagina
 • Alle cijfers op één plek

  De PO-Raad lanceert de website van Primair onderwijs in cijfers. De website bundelt alle openbare cijfers over zaken als bijvoorbeeld financiën en leerlingenaantallen om meer inzicht te geven in de sector.

  Lees meer

Laatste nieuws

 • Op 11 december 2019 hebben de PO-Raad en de vakbonden hun handtekeningen gezet onder het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao voor het primair onderwijs. Onder leiding van bemiddelaar Mariëtte Hamer hebben de partijen afspraken gemaakt over een mooie salarisverhoging voor alle medewerkers en een betere waardering van directeuren en onderwijsondersteuners.

 • In de regio’s Zeeland, Arnhem-Nijmegen, Alkmaar, Lelystad- Dronten en Leiden zijn vijf aspirant-opleidingsscholen voor het primair onderwijs gestart. Hiermee groeit het aantal (aspirant) opleidingsscholen voor het primair onderwijs naar 38. Een positieve ontwikkeling, want ‘Samen opleiden en professionaliseren’ zou volgens de PO-Raad de norm moeten zijn voor het opleiden en doorlopend professionaliseren van leraren. 

 • Het kabinet is tevreden over de voorstellen van leraren en schoolleiders voor een nieuw curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs, zo laat minister Arie Slob (Onderwijs) weten in een brief die hij maandag aan de Tweede Kamer stuurde. Volgens de bewindsman hebben zij hiermee een goede basis gelegd voor de daadwerkelijke kerndoelen en eindtermen die de komende tijd moeten worden uitgewerkt.

Voor leden op mijn.poraad.nl

De leden van de PO-Raad zijn uitgenodigd voor de informatiebijeenkomsten over het onderhandelaarsakkoord. 

  Agenda

  Net aangekondigd

  Komende evenementen

  Meer agenda-items

  Dossier lerarentekort

  Hoe lossen we het lerarentekort op? Feiten en ideeën op een rij.

  Dossier CAO PO

  De PO-Raad behartigt de belangen van schoolbesturen in primair onderwijs aan de cao-tafel.

  Nieuwsbrief

  Schrijf u in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

  Toolboxen

  De PO-Raad ontwikkelt diverse hulpmiddelen voor schoolbesturen en andere werknemers in het primair onderwijs.

  Helpdesk voor leden

  Scholen op de kaart

  Vind informatie over een school bij jou in de buurt