Nieuws

Aanmelddatum voor het vo dit schooljaar vervroegd

Scholen kunnen ouders dit schooljaar de mogelijkheid bieden hun kind al vóór 25 maart aan te melden bij het vo. Dit heeft minister Paul besloten omdat in 2024 een aantal vrije dagen in de centrale aanmeldweek voor het voortgezet onderwijs valt. 

Diverse organisaties spraken hun zorgen uit over het ontstaan van eventuele kansenongelijkheid. Een significante groep ouders zou niet in staat zijn hun kind in de centrale aanmeldweek aan te melden (van 25 t/m 31 maart 2024). 

De centrale kamerbrief 'centrale aanmeldweek 2024' 

Groep 8-leerlingen die zich voor 25 maart willen aanmelden, dienen in het bezit te zijn van een definitief schooladvies en krijgen geen voorrang bij plaatsen op leerlingen die zich in de centrale aanmeldweek aanmelden. 

Extra afname periode digitale doorstroomtoets

Eind september maakte de minister bekend dat de afnameperiode voor de doorstroomtoets vanaf dit schooljaar met één week wordt verlengd. Dit schooljaar mogen basisscholen de toets tussen 29 januari en 16 februari afnemen. 

Dit omdat de oorspronkelijke afnameperiode van twee weken deels samenvalt met de carnavalsvakantie in het zuiden. De vakantie zou invloed hebben op de doorstroomtoets door een gebrek aan concentratie. De afname van de papieren variant blijft zoals gepland op 6 en 7 februari.

Met haar besluit heeft minister Paul gehoor gegeven aan de vraag – onder meer vanuit diverse Kamerfracties, de provincie Limburg, de VO-raad, de PO-Raad, AVS en carnavalsverenigingen - om scholen daarom een week extra te geven.

De kamerbrief over carnaval en de afnameperiode doorstroomtoets
Met de inzet van de wet Doorstroomtoets dit schooljaar, geldt een nieuw tijdspad schooladvies, toetsafname en aanmeldweek. In haar Kamerbrief over de afnameperiode doorstroomtoets kondigt de minister aan onderzoek te gaan doen naar de effecten van dit nieuwe tijdspad. 

vo

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten