Nieuws

Aanpassing startdatum bekostiging nieuwkomers

De aanvullende bekostiging nieuwkomers is aangepast in de regelingen voor basisscholen en speciale scholen voor het basisonderwijs: de startdatum van de bekostiging voor asielzoekers en overige vreemdelingen verandert per 1 juli 2024. Alles over de wijzigingen van de Regeling bekostiging WPO en WEC 2024 kun je lezen op de website van Lowan

Zoals eerder gemeld wordt vanaf 1 juli 2024 de datum inschrijving bij een basisschool leidend (waar we voorheen uitgingen van de datum binnenkomst in Nederland). De PO-Raad en LOWAN hadden al langer gepleit voor deze aanpassingen in de bekostiging en zijn blij dat de regelingen nu zijn aangepast. 
 

Leerlingen in de klas aan het schrijven

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten