Nieuws

Aantal zeer zwakke basisscholen lager dan ooit

Op de internetlijst van de Inspectie van het Onderwijs staan per 1 november 2015 slechts negen basisscholen als zeer zwak opgenomen. Dat is een laagterecord sinds de inspectie een lijst van zeer zwakke scholen bijhoudt (2006). Daarnaast is één school voor speciaal basisonderwijs en zes afdelingen voor (voortgezet) speciaal onderwijs op dit moment zeer zwak. De PO-Raad is verheugd dat het primair onderwijs de stijgende lijn van de kwaliteit van het onderwijs verder kan doorzetten.

In het primair onderwijs is al enige jaren een stabiel dalend beeld te zien van het aantal zwakke en zeer zwakke scholen. Op 1 september (het jaarlijkse meetmoment van de inspectie) voldeed 97,9 procent van de basisscholen aan de normen, 0,1 procentpunt meer dan een jaar eerder. Na de spectaculaire verbetering van vorig jaar is in het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs dit jaar een lichte teruggang te zien van het aantal scholen met een basisarrangement. In het speciaal basisonderwijs daalde het aantal op 1 september met 0,4 procentpunt tot 97,9 procent en in het (voortgezet) speciaal onderwijs met 0,9 procentpunt tot 94,2 procent. In de tabel onderaan dit bericht is de ontwikkeling van de afgelopen vijf jaar van het aantal scholen met basiskwaliteit te zien.

In het schooljaar 2014/2015 zijn dertig basisscholen zeer zwak geworden geworden. Vrijwel elke school slaagt er in om binnen het jaar zijn kwaliteit te verbeteren. De meeste scholen maken daarbij gebruik het programma Goed worden goed blijven van de PO-Raad. Een schoolbestuur dat te maken krijgt met een zeer zwakke school kan een verdiepende analyse laten uitvoeren en/of de hulp inroepen van de Vliegende Brigade voor begeleiding van de zeer zwakke school.

Vijf jaar

De afgelopen vijf jaar is het aantal scholen met basiskwaliteit structureel gestegen:

(%)

1-9-
2011

1-9-
2012
1-9-
2013
1-9-
2014
1-9-
2015

Basisonderwijs

         
Basis 95,6 96,9 97,8 97,8 97,9
Zwak 3,8 2,9 2 2 1,9
Zeer zwak 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2
Speciaal basisonderwijs          
Basis 80,3 88,4 96,6 98,3 97,9
Zwak 18,7 9,6 2,7 1,7 1,7
Zeer zwak 1 2 0,7 0 0,4
Speciaal onderwijs          
Basis 79,1 81,3 91 95,3 94,2
Zwak 19,5 17,8 8,1 4,1 4,7
Zeer zwak 1,4 0,9 0,9 0,6 1,1