ABP is het bedrijfstakpensioenfonds voor werkgevers en werknemers van overheid en onderwijs. ABP biedt 2,8 miljoen deelnemers vervangend inkomen bij pensionering, arbeidsongeschiktheid en overlijden. 

In de werkgeversraad en het verantwoordingsorgaan (gezamenlijke voordracht PO-Raad/OCW)


J.A.P. Veringa