Samenstelling: 

De academische basisschool van de Pabo Gereformeerde Hogeschool Zwolle is een samenwerkingsverband tussen twee academische opleidingsscholen en de educatieve academie van de Gereformeerde Hogeschool Zwolle (Pabo, lectoraat, dienstverlening).
 

Doel: 

De academische opleidingsschool van de Gereformeerde Hogeschool Zwolle is voortgekomen uit de noodzaak om het onderwijs en de lerarenopleiding te verbeteren door de kwaliteit te verhogen in het samengaan van opleiden en onderzoek.
 

Activiteiten: 

Verschillende projecten gestart, samen met mentoren, studenten en lerarenopleiders. Praktijkgericht onderzoek is hierin een centraal leerthema.
 

Deelnemers: 

Contactpersoon: 

Jaap Modderman, projectcoördinator en directeur Gereformeerde Hogeschool Zwolle. 
038 425 5542 / jmodderman@gh.nl