Samenstelling: 

Tien basisscholen en Pabo Iselinge zijn gezamenlijk betrokken in een kennisgemeenschap rondom het opzetten van een academische lerarenopleiding. Een ontwikkelgroep is op basis van onderzoek in de scholen bezig met het ontwikkelen van een curriculum voor de academische Pabo Iselinge. Daarnaast vormt het netwerk van opleidingsscholen (op weg naar een academische basisschool) een opleidingstraject voor de studenten van de academische lerarenopleiding (met mentoren en interne opleiders).
 

Doel: 

Verbetering van de onderwijspraktijk en aantrekken van talentvolle studenten door middel van een academische Pabo met praktijkgericht onderzoek binnen de academische opleidingsschool.
 

Activiteiten: 

Ontwikkeling van curriculum; praktijkgericht onderzoek; bijeenkomsten rondom netwerk partnerscholen.
 

Deelnemers: 

Contactpersoon: 

Eric Besselink, projectcoördinator academische Pabo Iselinge, onderzoeker IJs-selgroep. 
088 093 1019 / eric.besselink@ijsselgroep.nl