Samenstelling: 

In het voorjaar van 2007 zijn 4 schoolbesturen voor openbaar onderwijs in Gro-ningen, Veendam, Scheemda en Tynaarlo een samenwerking aangegaan met de PA van de Hanzehogeschool, het UOCG en KPC Groep, in het kader van de diep-tepilot Academische basisscholen voor de Noordelijke regio. Voor deelname zijn 9 basisscholen die ruime ervaring hebben op het gebied van de opleidingsschool benaderd.
 

Doel: 

Ontwikkeling en inhoud geven aan Academische Opleidingsschool voor de verbe-tering van primair onderwijs in de regio.
 

Activiteiten: 

Het samenwerkingsverband draagt de naam "Academische Opleidingsschool PO Noord-Nederland" en de deelnemende basisscholen worden als academische basisschool aangemerkt. Ontwikkeling van curriculum/opleidingsscholen als academische basisscholen, met praktijkgericht onderzoek als belangrijke component.
 

Deelnemers: 

Contactpersoon: 

Heidi Rubingh, projectcoördinator de Academische Opleidingsschool PO Noord Nederland 
050 409 4148 / h.rubingh@spiegelaar.nl / www.deacademischeschool.nl

Corrie Postma, OBS De Noordkaap
corrie_oplis@hotmail.com / Telefoonnummer: 0649930967