Thematiek: 

Verschillende thema’s: Brede schoolontwikkeling, thema hoogbegaafdheid, academische basisscholen/opleidingsschool, opbrengstgericht leiderschap/leren en lesgeven.
 

Samenstelling: 

De kennisgemeenschap is regionaal georganiseerd. De samenstelling van de kennisgemeenschap bestaat uit directieleden en bestuurders.
 

Doel: 

De opdracht van de kennisgemeenschap is het komen tot basisscholen die opleidingsschool worden. De kennisgemeenschap is gericht op professionalisering en verbetering van de onderwijspraktijk door scholing, met de versterking van de beroepsidentiteit.
 

Activiteiten: 

De activiteiten die binnen de kennisgemeenschap worden georganiseerd zijn het uitwisselen van ervaringen en het samenwerken.
 

Contactpersoon: 

Stichting RK/PC basisonderwijs Wehl en Nieuw-Wehl 
w.derksen@hettimpaan.nl