Agenda november 2019

 • ma
  04
  nov

  Kennisgroep Financiën

  12:30 - 16:30
  Eindhoven
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf

  Details:

  De kennisgroep Financiën heeft de volgende bijeenkomsten op de planning staan. 

  Locatie:

  Gele Kegels
  Kennedyplein 1-5
  Eindhoven
 • di
  05
  nov

  Ontwikkelgroep schoolbestuurders en intern toezichthouders

  17:00 - 19:30
  Utrecht
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Overig

  Details:

  Hoe pak je als schoolbestuurder en toezichthouder de regie op onderwijskwaliteit? Die vraag staat centraal tijdens de nieuwe ontwikkelgroep die de PO-Raad en de VTOI-NVTK organiseert in het najaar van 2019. In de ontwikkelgroep werken schoolbestuurder en toezichthouder samen aan een effectief samenspel om zo de regie te voeren op onderwijskwaliteit. Samen met een toezichthouder deelnemen aan de ontwikkelgroepen?

  Locatie:

  PO-Raad
  Aidadreef 4
  Utrecht
 • wo
  06
  nov

  Kennisgroep Financiën

  12:30 - 16:30
  Zwolle
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf

  Details:

  De kennisgroep Financiën heeft de volgende bijeenkomsten op de planning staan. 

  Locatie:

  Nieuwe Buitensocieteit
  Stationsplein 1
  Zwolle
 • do
  07
  nov

  Cursussen onderwijshuisvesting

  10:00 - 16:00
  Utrecht
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf

  Details:

  Huisvesting is – na de personele lasten – de grootste kostenpost van schoolbesturen. Wil jij je kennis over onderwijshuisvesting vergroten om deze verantwoordelijkheid goed op je te kunnen nemen? Kom dan naar de cursussen onderwijshuisvesting die Ruimte-OK in het najaar van 2019 in samenwerking met de PO-Raad organiseert. Tijdens deze interactieve cursusmiddagen komen thema’s aan bod als beheer en exploitatie, renovatie, rolverdelingen en strategisch huisvestingsbeleid.

  Een basiscursus en drie verdiepingscursussen die je als combinatie of los kunt volgen

  Locatie:

  locatie volgt
  Utrecht
 • do
  07
  nov

  Kennisgroep bovenschoolse ICT-coördinatoren

  13:00 - 17:00
  Utrecht
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bovenschoolse staf

  Details:

  De Kennisgroep bovenschoolse ICT-coördinatoren heeft als doel om een verbinding aan te gaan met bovenschoolse ICT-coördinatoren van schoolbesturen in Nederland over onderwijs en ICT. De kennisgroep bespreekt alle ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, innovatie en ICT. Enerzijds wordt de groep geïnformeerd over landelijke ontwikkelingen, anderzijds is de groep een belangrijke link tussen het werkveld en de PO-Raad. De groep heeft een belangrijke functie in het doorgeven van praktijkvoorbeelden/oplossingen aan de PO-Raad en aan collega’s.

  Locatie:

  Utrecht
  Utrecht
 • vr
  08
  nov

  Lerend netwerk voor bestuurlijke visitatie (eenpitters)

  10:00 - 14:00
  Utrecht
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders

  Details:

  Starten met bestuurlijke visitatie? Dat kan in een Lerend netwerk samen met collega-schoolbestuurders. Hoe staan we ervoor als schoolbestuur en hoe kunnen we het nog beter doen? Bij bestuurlijke visitatie staat leren van elkaar centraal.

  Locatie:

  PO-Raad
  Utrecht
 • di
  12
  nov

  Auditorenscholing

  09:00 - 17:00
  Amsterdam
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf, Overig

  Details:

  Hoe kun je schoolzelfevaluaties en audits in je bestuur en binnen je scho(o)l(en) inzetten om de onderwijskwaliteit te verbeteren? Je leert het op de auditorentrainingen die de PO-Raad in 2019/2020 in samenwerking met verschillende educatieve partners aanbiedt. De eerste ronde trainingen is onlangs van start gegaan. De tweede ronde start na de zomer van 2019. Meld je hiervoor snel aan!

  Locatie:

  B&T
  Krijn Taconiskade 418
  1087 HW Amsterdam
 • di
  12
  nov

  Kennisgroep P&O 2019

  10:00 - 12:30
  Utrecht
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bovenschoolse staf

  Details:

  De kennisgroep P&O heeft de volgende bijeenkomsten gepland staan.

  Locatie:

  Cursus en vergadercentrum Domstad
  Koningsbergerstraat 9
  3531 AJ Utrecht
 • di
  12
  nov

  Cursussen onderwijshuisvesting

  12:30 - 16:00
  Utrecht
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf

  Details:

  Huisvesting is – na de personele lasten – de grootste kostenpost van schoolbesturen. Wil jij je kennis over onderwijshuisvesting vergroten om deze verantwoordelijkheid goed op je te kunnen nemen? Kom dan naar de cursussen onderwijshuisvesting die Ruimte-OK in het najaar van 2019 in samenwerking met de PO-Raad organiseert. Tijdens deze interactieve cursusmiddagen komen thema’s aan bod als beheer en exploitatie, renovatie, rolverdelingen en strategisch huisvestingsbeleid.

  Een basiscursus en drie verdiepingscursussen die je als combinatie of los kunt volgen

  Locatie:

  locatie volgt
  Utrecht
 • wo
  13
  nov

  Kennisgroep Financiën

  12:30 - 16:30
  Utrecht
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf

  Details:

  De kennisgroep Financiën heeft de volgende bijeenkomsten op de planning staan. 

  Locatie:

  Cursus- en vergadercentrum Domstad
  Koningsbergerstraat 9
  Utrecht
 • do
  14
  nov

  Ontwikkelgroep stapeling van (financiële) effecten en instandhouding van dekkend aanbod

  09:45 - 13:00
  Utrecht
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Overig

  Details:

  De komende jaren vinden verschillende ontwikkelingen plaats die grote consequenties hebben voor de financiële positie, bedrijfsvoering en de beleidsmatige ontwikkelingen van en binnen het samenwerkingsverband. Denk bijvoorbeeld aan zaken als krimp, verevening, herverdeling middelen lwoo en vereenvoudiging van de bekostiging in het po en het vo.

  Locatie:

  PO-Raad
  Aidadreef 4
  3561 GE Utrecht
 • vr
  15
  nov

  Kennisgroep Informatiebeveiliging & privacy

  09:30 - 15:00
  Utrecht
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf

  Details:

  Informatiebeveiliging en privacy (IBP) is door de jaren heen een steeds grotere rol gaan spelen binnen het onderwijs. Door de almaar groeiende hoeveelheid digitale leermiddelen zijn er meer privacygevoelige gegevens in omloop. Bovendien bevat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) striktere regels voor het omgaan en verwerken van persoonsgegevens. Hierdoor is er een sterke behoefte aan meer kennis over informatiebeveiliging en privacy. De PO-Raad ondersteunt het delen van kennis over dit thema. De Kennisgroep IBP draagt hier aan bij. 

  Locatie:

  Kantoor PO-Raad
  Aidadreef 4
  Utrecht
 • vr
  15
  nov

  Webinars herziening curriculum

  16:00 - 17:00
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf, Leraren, Schoolleiders

  Details:

  In het afgelopen anderhalf jaar hebben 125 leraren en 18 schoolleiders voor negen leergebieden voorstellen opgesteld voor de integrale curriculumherziening van het basis- en voortgezet onderwijs. Kortom, zij hebben zich gebogen over de vraag wat alle leerlingen moeten kennen en kunnen? Op 10 oktober 2019 zijn deze voorstellen overhandigd aan de minister van basis- en voortgezet onderwijs. Je kunt de definitieve voorstellen vinden op www.curriculum.nu.

 • ma
  18
  nov

  Leergang voor kwaliteitsmedewerkers

  09:30 - 16:30
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bovenschoolse staf, Overig

  Details:

  Let op: Deze leergang is vol, je kunt je helaas niet meer aanmelden.

  Doelgroep: kwaliteitsmedewerkers die werkzaam zijn in het primair onderwijs en speciaal onderwijs. 

 • ma
  18
  nov

  Leerkring Regie op Onderwijskwaliteit voor beginnende bestuurders

  09:30 - 13:00
  Georganiseerd door: 
  Extern
  Interessant voor: 
  Bestuurders

  Details:

  Doelgroep: Startende bestuurders PO; met 0 tot 2 jaar ervaring.
  Doel: Deelnemers hebben aan het eind zicht op hun rol, hun taak en hun verantwoordelijkheid als bestuurder. Men weet wat er van hen verwacht wordt door mensen uit de eigen organisatie, van externe stakeholders en hoe daar handen en voeten aan te geven. Tevens hebben ze een netwerk opgebouwd van (startende) collega-bestuurders.

 • di
  19
  nov

  Week tegen Kindermishandeling

  00:00 - zo 24 nov, 00:00
  Georganiseerd door: 
  Extern
  Interessant voor: 
  Leraren, Schoolleiders, Overig

  Details:

  Van 18 t/m 24 november 2019 is het de Week tegen Kindermishandeling. Centraal staan deze keer de ervaringen van professionals, ouders en kinderen die zich geconfronteerd zagen met kindermishandeling. In de verschillende activiteiten die plaatsvinden tijdens deze week, delen zij hun verhaal, ter inspiratie en lering voor anderen bij het aanpakken van dit complexe probleem.

 • di
  19
  nov

  Symposium Kindermishandeling

  08:45 - 17:00
  Utrecht
  Georganiseerd door: 
  Extern

  Details:

  De Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling organiseert in de ‘Week tegen Kindermishandeling’ op dinsdag 19 november 2019 het symposium ‘De aandachtsfunctionaris maakt het verschil!’ in DeFabrique te Utrecht. Op het symposium staat de rol van de aandachtsfunctionaris binnen een organisatie centraal.

  Locatie:

  DeFabrique
  Westkanaaldijk 7
  3542 DA Utrecht
 • di
  19
  nov

  Scholenconferentie Verrassend Passend

  09:30 - 15:30
  Nijmegen
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bovenschoolse staf, Leraren, Schoolleiders

  Details:

  Hét jaarlijkse event van het Steunpunt Passend Onderwijs komt er weer aan! Op dinsdag 19 november 2019 verzamelen leraren, schoolleiders, schoolbestuurders, medewerkers van swv-en, IB’ers, jeugdzorg, leerplicht en ambtenaren zich bij de Lindenberg in Nijmegen voor de scholenconferentie Verrassend Passend. Dit jaar staat de (identiteit van de) leraar centraal. De leraar als sleutelfiguur in het onderwijsproces. Wat betekent het vandaag de dag om leraar te zijn en wat heb je als leraar nodig om daar invulling aan te geven binnen passend onderwijs?

  Locatie:

  De Lindenberg
  Ridderstraat 23
  6511TM Nijmegen
 • di
  19
  nov

  Cursussen onderwijshuisvesting

  12:30 - 16:00
  Utrecht
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf

  Details:

  Huisvesting is – na de personele lasten – de grootste kostenpost van schoolbesturen. Wil jij je kennis over onderwijshuisvesting vergroten om deze verantwoordelijkheid goed op je te kunnen nemen? Kom dan naar de cursussen onderwijshuisvesting die Ruimte-OK in het najaar van 2019 in samenwerking met de PO-Raad organiseert. Tijdens deze interactieve cursusmiddagen komen thema’s aan bod als beheer en exploitatie, renovatie, rolverdelingen en strategisch huisvestingsbeleid.

  Een basiscursus en drie verdiepingscursussen die je als combinatie of los kunt volgen

  Locatie:

  locatie volgt
  Utrecht
 • wo
  20
  nov

  Leergang Strategisch HR: 'De kracht van HR' 2019 - 2020

  09:00 - 16:00
  Utrecht
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad

  Details:

  De bedoeling van deze leergang is om HR professionals en schoolbestuurders inzicht te bieden op welke manier de HR functie bijdraagt aan het behalen van onderwijsdoelstellingen. In vier lesdagen word je geïnspireerd door sprekers en uitgedaagd om kritisch naar jouw eigen organisatie te kijken.

  Meld je hier aan voor de leergang.

  Locatie:

  Regio Midden is volgeboekt
  Zie hieronder alle datums in deze regio
  Utrecht
 • wo
  20
  nov

  Webinars herziening curriculum

  16:00 - 17:00
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf, Leraren, Schoolleiders

  Details:

  In het afgelopen anderhalf jaar hebben 125 leraren en 18 schoolleiders voor negen leergebieden voorstellen opgesteld voor de integrale curriculumherziening van het basis- en voortgezet onderwijs. Kortom, zij hebben zich gebogen over de vraag wat alle leerlingen moeten kennen en kunnen? Op 10 oktober 2019 zijn deze voorstellen overhandigd aan de minister van basis- en voortgezet onderwijs. Je kunt de definitieve voorstellen vinden op www.curriculum.nu.

 • do
  21
  nov

  Auditorenscholing

  09:00 - 16:00
  Utrecht
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf, Overig

  Details:

  Hoe kun je schoolzelfevaluaties en audits in je bestuur en binnen je scho(o)l(en) inzetten om de onderwijskwaliteit te verbeteren? Je leert het op de auditorentrainingen die de PO-Raad in 2019/2020 in samenwerking met verschillende educatieve partners aanbiedt. De eerste ronde trainingen is onlangs van start gegaan. De tweede ronde start na de zomer van 2019. Meld je hiervoor snel aan!

  Locatie:

  B2O
  Beatrixgebouw
  Jaarbeursplein
  3521 AL Utrecht
 • do
  21
  nov

  Auditorenscholing

  09:00 - 16:00
  Utrecht
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf, Overig

  Details:

  Hoe kun je schoolzelfevaluaties en audits in je bestuur en binnen je scho(o)l(en) inzetten om de onderwijskwaliteit te verbeteren? Je leert het op de auditorentrainingen die de PO-Raad in 2019/2020 in samenwerking met verschillende educatieve partners aanbiedt. De eerste ronde trainingen is onlangs van start gegaan. De tweede ronde start na de zomer van 2019. Meld je hiervoor snel aan!

  Locatie:

  B2O
  Aidadreef 4
  Utrecht
 • do
  21
  nov

  Algemene Ledenvergadering (ALV)

  10:30 - 17:00
  Amersfoort
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad

  Details:

  Het bestuur van de PO-Raad nodigt haar leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op donderdag 21 november 2019 vanaf 13.00 uur (inlooplunch 12:00u.) in de Flint in Amersfoort.

  Locatie:

  De Flint
  Coninckstraat 60
  3811 WK Amersfoort
 • do
  21
  nov

  Webinars herziening curriculum

  16:30 - 17:30
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf, Leraren, Schoolleiders

  Details:

  In het afgelopen anderhalf jaar hebben 125 leraren en 18 schoolleiders voor negen leergebieden voorstellen opgesteld voor de integrale curriculumherziening van het basis- en voortgezet onderwijs. Kortom, zij hebben zich gebogen over de vraag wat alle leerlingen moeten kennen en kunnen? Op 10 oktober 2019 zijn deze voorstellen overhandigd aan de minister van basis- en voortgezet onderwijs. Je kunt de definitieve voorstellen vinden op www.curriculum.nu.

 • vr
  22
  nov

  Leergang Strategisch HR: 'De kracht van HR' 2019 - 2020

  09:00 - 16:00
  Eindhoven
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad

  Details:

  De bedoeling van deze leergang is om HR professionals en schoolbestuurders inzicht te bieden op welke manier de HR functie bijdraagt aan het behalen van onderwijsdoelstellingen. In vier lesdagen word je geïnspireerd door sprekers en uitgedaagd om kritisch naar jouw eigen organisatie te kijken.

  Meld je hier aan voor de leergang.

  Locatie:

  Zie hieronder alle datums in Eindhoven
  Gele Kegels Eindhoven
  Kennedyplein 1-5
  5611 ZS Eindhoven
 • vr
  22
  nov

  Webinars herziening curriculum

  16:00 - 17:00
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf, Leraren, Schoolleiders

  Details:

  In het afgelopen anderhalf jaar hebben 125 leraren en 18 schoolleiders voor negen leergebieden voorstellen opgesteld voor de integrale curriculumherziening van het basis- en voortgezet onderwijs. Kortom, zij hebben zich gebogen over de vraag wat alle leerlingen moeten kennen en kunnen? Op 10 oktober 2019 zijn deze voorstellen overhandigd aan de minister van basis- en voortgezet onderwijs. Je kunt de definitieve voorstellen vinden op www.curriculum.nu.

 • di
  26
  nov

  Cursussen onderwijshuisvesting

  12:00
  Utrecht
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf

  Details:

  Huisvesting is – na de personele lasten – de grootste kostenpost van schoolbesturen. Wil jij je kennis over onderwijshuisvesting vergroten om deze verantwoordelijkheid goed op je te kunnen nemen? Kom dan naar de cursussen onderwijshuisvesting die Ruimte-OK in het najaar van 2019 in samenwerking met de PO-Raad organiseert. Tijdens deze interactieve cursusmiddagen komen thema’s aan bod als beheer en exploitatie, renovatie, rolverdelingen en strategisch huisvestingsbeleid.

  Een basiscursus en drie verdiepingscursussen die je als combinatie of los kunt volgen

  Locatie:

  locatie volgt
  Utrecht
 • di
  26
  nov

  Webinars herziening curriculum

  17:00 - 18:00
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf, Leraren, Schoolleiders

  Details:

  In het afgelopen anderhalf jaar hebben 125 leraren en 18 schoolleiders voor negen leergebieden voorstellen opgesteld voor de integrale curriculumherziening van het basis- en voortgezet onderwijs. Kortom, zij hebben zich gebogen over de vraag wat alle leerlingen moeten kennen en kunnen? Op 10 oktober 2019 zijn deze voorstellen overhandigd aan de minister van basis- en voortgezet onderwijs. Je kunt de definitieve voorstellen vinden op www.curriculum.nu.

 • wo
  27
  nov

  Auditorenscholing

  09:00 - do 28 nov, 17:00
  Centrale locatie
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf, Overig

  Details:

  Hoe kun je schoolzelfevaluaties en audits in je bestuur en binnen je scho(o)l(en) inzetten om de onderwijskwaliteit te verbeteren? Je leert het op de auditorentrainingen die de PO-Raad in 2019/2020 in samenwerking met verschillende educatieve partners aanbiedt. De eerste ronde trainingen is onlangs van start gegaan. De tweede ronde start na de zomer van 2019. Meld je hiervoor snel aan!

  Locatie:

  Hoffman & Heegsma
  Centrale locatie
 • wo
  27
  nov

  Webinars herziening curriculum

  13:00 - 14:00
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf, Leraren, Schoolleiders

  Details:

  In het afgelopen anderhalf jaar hebben 125 leraren en 18 schoolleiders voor negen leergebieden voorstellen opgesteld voor de integrale curriculumherziening van het basis- en voortgezet onderwijs. Kortom, zij hebben zich gebogen over de vraag wat alle leerlingen moeten kennen en kunnen? Op 10 oktober 2019 zijn deze voorstellen overhandigd aan de minister van basis- en voortgezet onderwijs. Je kunt de definitieve voorstellen vinden op www.curriculum.nu.

 • do
  28
  nov

  Leergang Strategisch HR: 'De kracht van HR' 2019 - 2020

  09:00 - 16:00
  Apeldoorn
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad

  Details:

  De bedoeling van deze leergang is om HR professionals en schoolbestuurders inzicht te bieden op welke manier de HR functie bijdraagt aan het behalen van onderwijsdoelstellingen. In vier lesdagen word je geïnspireerd door sprekers en uitgedaagd om kritisch naar jouw eigen organisatie te kijken.

  Meld je hier aan voor de leergang.

  Locatie:

  Zie hieronder alle datums in Apeldoorn
  Hotel Apeldoorn
  Landgoedlaan 26
  7325 AW Apeldoorn
 • do
  28
  nov

  Jaarbijeenkomst onderwijshuisvesting

  10:00 - 16:00
  Hilversum
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf, Overig

  Details:

  Graag nodigen de VNG, PO-raad, VO-raad en Bouwstenen voor Sociaal je uit voor de landelijke bijeenkomst over (de routekaart voor de verduurzaming van) maatschappelijk vastgoed, waaronder onderwijsgebouwen.

  Locatie:

  Gooilandtheater
  Hilversum
 • do
  28
  nov

  Diner pensant met Michael Fullan en Joanne Quinn

  19:00 - 22:00
  Utrecht
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf, Schoolleiders

  Details:

  Op 28 november organiseert de PO-Raad een diner pensant met de gerenommeerde onderwijsexperts Michael Fullan en Joanne Quinn. Ben je lid van de PO-Raad? Dan ben je van harte welkom om met je schoolleiders en stafmedewerkers deel te nemen aan het diner en met Fullan en Quinn in gesprek te gaan. Meld je snel aan want het aantal plaatsen is beperkt!

  Locatie:

  Muntgebouw
  Leidseweg 90
  3531 BG Utrecht
 • vr
  29
  nov

  Lerend netwerk voor bestuurlijke visitatie (locatie Utrecht)

  10:00 - 14:00
  Utrecht
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders

  Details:

  Starten met bestuurlijke visitatie? Dat kan in een Lerend netwerk samen met collega-schoolbestuurders. Hoe staan we ervoor als schoolbestuur en hoe kunnen we het nog beter doen? Bij bestuurlijke visitatie staat leren van elkaar centraal.

  Locatie:

  PO-Raad
  Utrecht
 • vr
  29
  nov

  LECSO Congres 2019: Gewoon DOEN!

  10:00 - 17:00
  Arnhem
  Georganiseerd door: 
  Extern
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf, Leraren, Schoolleiders

  Details:

  ‘Gewoon DOEN! vanuit het gespecialiseerd onderwijs! Hoe zorgen we ervoor dat we alle leerlingen die extra zorg en ondersteuning nodig daadwerkelijk goed onderwijs kunnen bieden? Met welke trends en ontwikkelingen moeten we rekening houden? Hoe zorgen we ervoor dat we op de hoogte zijn, met lef innoveren, samenwerken en van elkaar blijven leren?

   

  Locatie:

  Papendal
  Arnhem
 • vr
  29
  nov

  Webinars herziening curriculum

  16:00 - 17:00
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf, Leraren, Schoolleiders

  Details:

  In het afgelopen anderhalf jaar hebben 125 leraren en 18 schoolleiders voor negen leergebieden voorstellen opgesteld voor de integrale curriculumherziening van het basis- en voortgezet onderwijs. Kortom, zij hebben zich gebogen over de vraag wat alle leerlingen moeten kennen en kunnen? Op 10 oktober 2019 zijn deze voorstellen overhandigd aan de minister van basis- en voortgezet onderwijs. Je kunt de definitieve voorstellen vinden op www.curriculum.nu.