Afsluitende conferentie ECPO Evaluatie Passend onderwijs: Van situatieschets naar routekaart

2013

 • ma
  25
  nov

  Afsluitende conferentie ECPO Evaluatie Passend onderwijs: Van situatieschets naar routekaart

  10:15
  Georganiseerd door: 
  Extern

Tijdens haar afsluitende conferentie over de nulmeting Passend onderwijs in Diligentia in Den Haag wil de ECPO antwoord geven op vragen als:

 • Wanneer vinden we de invoering van Passend onderwijs geslaagd?
 • Is het onderwijsveld voldoende ver gevorderd met de voorbereiding?
 • Hoe gaat de invoering en de beoordeling verder in de jaren 2014 en volgende?

's Morgens presenteert de ECPO haar Evaluatieplan aan staatssecretaris Dekker van OCW; deze zal in zijn reactie ingaan op Passend onderwijs. Onderzoekers die aan de nulmeting hebben meegewerkt presenteren hun resultaten in twee workshoprondes en gaan met de aanwezigen in discussie.
's Middags worden de onderzoeksresultaten samengevoegd tot een geïntegreerd beeld van de stand van zaken bij de invoering van Passend onderwijs.

Trefwoorden: