Algemene ledenvergadering

2013

  • wo
    27
    nov

    Algemene ledenvergadering

    00:00

Tijd: 13:00-17:00
Locatie: nog niet bekend

De Algemene Ledenvergadering vergadert ten minste twee keer per jaar. Jaarlijks bespreekt de Algemene Ledenvergadering in elk geval het meerjaren beleidsplan en de bijbehorende begroting. De vergadering stelt de contributie vast, benoemt bestuurders en leden van de raad van toezicht en behandelt de jaarrekening en het jaarverslag.

Trefwoorden: