Algemene ledenvergadering

2013

 • wo
  27
  nov

  Algemene ledenvergadering

  13:15
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad, PO-Raad

Op woensdag 27 november 2013 vindt de volgende Algemene Ledenvergadering (ALV) van de PO-Raad plaats in Stadion Galgenwaard in Utrecht. Wij nodigen u, als lid van de PO-Raad, van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Op de agenda van deze ALV staan in ieder geval de vaststelling van de strategische beleidsagenda, de vaststelling van de (meerjaren)begroting en contributie 2014 en de benoeming van een nieuw lid van het Algemeen Bestuur.  

Adviescommissie professionalisering

Tijdens de ALV zal Pauline Meurs, als voorzitter van de adviescommissie ‘professionalisering bestuurders primair onderwijs’, haar rapport aanbieden en toelichten. De externe adviescommissie brengt aan het bestuur van de PO-Raad advies uit over een adequaat systeem voor de professionalisering van bestuurders in het primair onderwijs. De commissie zal de PO-Raad onder andere adviseren over haar positie in het stelsel van de professionalisering van bestuurders in de sector primair onderwijs. Op basis van de inhoud van het advies zal de PO-Raad bekijken hoe ze daaraan een verdere bijdrage kan leveren.

Aanmelden en lunch

De ALV start om 13.15 uur, vanaf 12.30 uur is er een inlooplunch beschikbaar. Aanmelden voor de ALV van 27 november is mogelijk via deze link. Na verwerking van uw aanmelding ontvangt u een bevestiging en te zijner tijd de agenda en bijbehorende stukken per e-mail.

Trefwoorden: