Algemene ledenvergadering

2015

 • do
  11
  jun

  Algemene ledenvergadering

  13:00 - 15:00
  Arnhem
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad

  Locatie:

  Papendal
  Papendallaan 3
  6816 VD Arnhem

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de PO-Raad komt bijeen op donderdag 11 juni 2015. Tijdens de ALV vraagt het bestuur de leden om instemming op een aantal voorstellen rond Goed Bestuur. Dat betreft een voorstel voor de inrichting van een visitatiestelsel, een voorstel van de Monitorcommissie voor de aanpak van deze monitor en een voorstel voor de positiebepaling van de PO-Raad ten aanzien van gewenste ontwikkelingen in het Inspectietoezicht. Daarnaast wordt de leden onder meer gevraagd de jaarrekening en het jaarverslag 2014 goed te keuren en een nieuw lid voor de werving- en selectiecommissie te benoemen. De ALV vindt plaats van 13.00 tot 15.00 uur, voorafgaand aan het congres Kennis voor morgen.

Taken ALV

De ALV vergadert ten minste twee keer per jaar. Jaarlijks bespreekt de Algemene Ledenvergadering in elk geval het meerjaren beleidsplan en de bijbehorende begroting. De vergadering stelt de contributie vast, benoemt bestuurders en leden van de raad van toezicht en behandelt de jaarrekening en het jaarverslag.

De Algemene Ledenvergadering bestaat uit afgevaardigden van de leden van de vereniging. Bij stemmingen heeft ieder lid het recht één stem uit te brengen, alsmede een aanvullende stem per honderd leerlingen.