Algemene Ledenvergadering (ALV)

2016

 • do
  09
  jun

  Algemene Ledenvergadering (ALV)

  13:30 - 22:00
  Arnhem
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad

  Locatie:

  Congrescentrum Papendal
  Papendallaan 3
  6816 VD Arnhem

Jaarlijks bespreekt de Algemene Ledenvergadering in elk geval het meerjaren beleidsplan en de bijbehorende begroting. De vergadering stelt de contributie vast, benoemt bestuurders en leden van de raad van toezicht en behandelt de jaarrekening en het jaarverslag. De Algemene Ledenvergadering bestaat uit afgevaardigden van de leden van de vereniging. Bij stemmingen heeft ieder lid het recht één stem uit te brengen, alsmede een aanvullende stem per honderd leerlingen.

ALV + Avondprogramma voor leden op 9 juni

De dag voorafgaand aan het PO-Raad Congres 2016, houdt de PO-Raad op donderdag 9 juni haar Algemene Ledenvergadering (ALV) in Congrescentrum Papendal. Deze zal - na een inlooplunch vanaf 12:30 uur - om 13:30 uur starten. Tijdens de ALV zal onder andere opnieuw worden gesproken over modernisering van de bekostiging. Nadat de ALV in november 2015 criteria heeft vastgesteld waaraan een nieuwe systematiek voor bekostiging moet voldoen, is in regiobijeenkomsten uitgebreid met de leden gesproken over het vervolg. Het resultaat van deze gesprekken, waaraan ruim 300 leden hebben deelgenomen, is door het bestuur vertaald in een voorstel aan de leden dat deze ALV ter instemming voorligt.

Aansluitend op de ALV start het middag- en avondprogramma voor de leden van de PO-Raad. Dit programma ziet er als volgt uit:

 • Om 16.00 uur zullen de heren Alexander Rinnooy Kan en Paul Schnabel, twee professoren die tijdens hun carrière van nabij hebben waargenomen hoe het onderwijs in Nederland werkt, ons meenemen in hun visie op ons onderwijs.
 • Vanaf 18.00 uur gaat Hans Borstlap met ons in gesprek over het cao-proces. Raad van State-lid Hans Borstlap heeft als bemiddelaar opgetreden bij de onderhandelingen over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. We hebben hem gevraagd om zijn observaties en reflectie op het cao-proces met ons te delen, ook vanuit zijn ervaring als bemiddelaar in andere sectoren.
 • Vanaf 18.45 uur kunnen we genieten van een gezamenlijk diner, waaraan ook Hans Borstlap zal deelnemen, zodat u de mogelijkheid krijgt om in een kleinere groep met hem te spreken.

Aan het programma voor PO-Raad-leden op donderdag 9 juni zijn geen kosten verbonden, met uitzondering van het diner en eventuele overnachting. Het tarief voor het diner is € 55,- en voor de overnachting € 100,-.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie over het congres en de ALV van de PO-Raad vindt u hier. Aanmelden voor de ALV kan via dit formulier.

Trefwoorden: