Algemene Ledenvergadering (ALV)

2017

 • do
  15
  jun

  Algemene Ledenvergadering (ALV)

  13:30 - 23:00
  Nijkerk
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad

  Locatie:

  Hart van Holland
  Berencamperweg 12
  3861 MC Nijkerk

Op 15 juni 2017 houdt de PO-Raad voorafgaand aan haar congres de Algemene Ledenvergadering. Aanmelden voor de ALV kan via het aanmeldformulier voor het congres.

Jaarlijks bespreekt de Algemene Ledenvergadering in elk geval het meerjaren beleidsplan en de bijbehorende begroting. De vergadering stelt de contributie vast, benoemt bestuurders en leden van de raad van toezicht en behandelt de jaarrekening en het jaarverslag. De Algemene Ledenvergadering bestaat uit afgevaardigden van de leden van de vereniging. Bij stemmingen heeft ieder lid het recht één stem uit te brengen, alsmede een aanvullende stem per honderd leerlingen.

Voorafgaand aan het congres houdt de PO-Raad haar ALV. Aansluitend kan er gebruik gemaakt worden van een gezamenlijk diner en middagprogramma.

Programma Algemene Ledenvergadering 15 juni 2017
12.30 uur - Inlooplunch
13.30 uur - Start ALV
16.30 uur - Buitenschoolse activiteit, u wordt gebracht en gehaald
18.30 uur - Inloop en aperitief
19.30 uur - Diner inclusief tafelrede Farid Tarbaki
21.30 uur - Gelegenheid tot een borrel

Aan de ALV zijn geen kosten verbonden, met uitzondering van het eventuele diner (€ 60,-) en overnachting (€ 110,-).

Aanmelden voor de ALV kan via het aanmeldformulier voor het congres.