Auditorenscholing: aan de slag met zelfevaluatie en audits

2017

 • di
  12
  dec

  Auditorenscholing: aan de slag met zelfevaluatie en audits

  10:00 - 12:30
  Georganiseerd door: 
  Extern
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf, Overig

2018

 • vr
  02
  feb

  Auditorenscholing: aan de slag met zelfevaluatie en audits

  10:00 - 16:00
  Georganiseerd door: 
  Extern
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf, Overig
 • vr
  06
  apr

  Auditorenscholing: aan de slag met zelfevaluatie en audits

  10:00 - 16:00
  Georganiseerd door: 
  Extern
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf, Overig
 • di
  29
  mei

  Auditorenscholing: aan de slag met zelfevaluatie en audits

  10:00 - 16:00
  Georganiseerd door: 
  Extern
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf, Overig
 • vr
  14
  sep

  Auditorenscholing: aan de slag met zelfevaluatie en audits

  10:00 - 16:00
  Georganiseerd door: 
  Extern
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf, Overig
 • vr
  05
  okt

  Auditorenscholing: aan de slag met zelfevaluatie en audits

  10:00 - 16:00
  Georganiseerd door: 
  Extern
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf, Overig

Wegens het succes van de afgelopen jaren en de grote vraag naar een nieuwe training, start in december 2017 een nieuwe ronde auditorenscholing.

In de auditorenscholing leren schoolleiders en bovenschoolse medewerkers hoe zij schoolzelfevaluaties en audits binnen hun school en bestuur kunnen inzetten voor verbetering van hun onderwijskwaliteit. Behalve inhoudelijke scholing krijgen zij hiervoor ook praktische handvatten en formats aangereikt en wordt aandacht besteed aan communicatieve vaardigheden. De scholing is zowel voor organisaties die dit nog op willen starten als organisaties die de bestaande systematiek verder willen uitbouwen. Van de deelnemers wordt een actieve inbreng verwacht. Na een succesvolle afronding ontvangen de deelnemers een certificaat.   

Ervaringen van deelnemers

“Vanuit het bestuur wilden we starten met collegiale consultatie en hiervoor een vorm vinden waar mensen in de organisatie enthousiast over worden én die eigenaarschap en reflectie bij scholen oplevert”, vertelt Mariëlle Moll, beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg bij Stichting Ronduit in Alkmaar. “Ik denk dat we hiervoor met het draaiboek dat ik tijdens de scholing heb ontwikkeld een hele goede basis hebben gelegd.” Mariëlle behoort tot de eerste lichting deelnemers die half april de scholing heeft afgerond, net als Martijn Vrielink, die als staflid onderwijs en kwaliteitszorg van Stichting Quo Vadis uit Deventer enthousiast is over wat hij mee terug neemt naar zijn bestuur: “Het grote voordeel van de scholing is dat je tijd krijgt om een eigen beeld op vormen, door de afwisselende experts en de uitwisseling met collega’s die ‘met dezelfde bril kijken’. Ik weet nu veel beter waar ik het over heb en wat er allemaal bij komt kijken en durf nu duidelijker stelling te nemen en keuzes te maken dan voor de opleiding.”

Inhoudelijke thema’s

Onderwerpen die tijdens de scholing aan bod komen zijn bijvoorbeeld: opstellen van een auditkader gekoppeld aan zelfevaluatie, competenties van een auditor; organisatie en uitvoering van een auditdag, oordeelsvorming, auditcommissie, gespreksleidraden, feedback geven en rapporteren, de rol van de inspectie, rol van het bestuur, implementeren en ontwikkelen van auditing.

Opzet van de scholing

De scholing bestaat uit een startbijeenkomst en zes studiedagen. Tijdens de studiedagen staat steeds een inhoudelijk thema centraal. Na een inleiding door een expert gaan deelnemers samen met het thema aan de slag. Gedurende het scholingstraject werken de deelnemers aan een portfolio voor zelfevaluatie- en auditing, waarmee zij in hun eigen schoolorganisatie kunnen gaan werken. Het leren van en met elkaar is een belangrijk uitgangspunt. Als onderdeel van de scholing nemen deelnemers een kijkje in de praktijk van een ander en voeren zij daadwerkelijk een (pilot) audit uit in een school.

Nieuwe toezicht

De scholing ondersteunt schoolbesturen om middels zelfevaluatie en audits beter zicht en vat te krijgen op de onderwijskwaliteit in de eigen organisatie en zich zo voor te bereiden op het nieuwe inspectietoezicht dat sinds augustus 2017 van kracht is. Het nieuwe toezicht is gebaseerd op twee pijlers: stimuleren en waarborgen. Hiermee wil de inspectie stimuleren dat besturen en scholen stelselmatig werken aan de verbetering van het onderwijs en meer aansluiten op informatie die al over scholen aanwezig is.

Praktische informatie

 • voor wie:  (bovenschoolse) medewerkers van schoolbesturen PO, max. 2 per organisatie. Bij de startbijeenkomst zijn ook bestuurders uitgenodigd.
 • data:  
  • Dinsdag 12 december 2017 10-12:30 uur. Startbijeenkomst met aansluitend een lunch
  • Maandag 15 januari 2018 (onder voorbehoud) 10-16 uur
  • Vrijdag 2 februari 2018 : 10-16 uur
  • Vrijdag 6 april 2018 : 10-16 uur
  • Dinsdag 29 mei 2018 : 10-16 uur
  • Vrijdag 14 september 2018 : 10-16 uur
  • Vrijdag 5 oktober 2018 : 10-16 uur
 • tijden: alle scholingsdagen 10.00 tot 16.00 uur (inclusief lunch) m.u.v. de startbijeenkomst. Deze is van 10.00 tot 12.30 uur met aansluitende lunch.
 • waar: omgeving Utrecht. Specifieke locatie wordt nader bekend gemaakt
 • kosten: 300 euro per deelnemer als bijdrage in de verblijfskosten
 • aanmelden: via deze link

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nienke Deelstra, via n.deelstra@poraad.nl of 06 13 96 52 56

Leestips

Meer weten? Lees ook de nieuwste brochure 'Een spiegel voor de school', waarin praktijkervaringen van beginnende en gevorderde auditoren zijn verzameld. Lees daarnaast ook het boekje 'Zelfevaluaties, visitaties en audits' dat in 2015 verscheen n.a.v. een pilot met de Inspectie. 
Zelfevaluaties, (collegiale) visitaties en audits zijn belangrijke instrumenten die schoolbesturen kunnen helpen bij het zichtbaar maken en evalueren van de kwaliteit van hun organisaties. Om hen hierbij te ondersteunen, heeft de PO-Raad het aanbod van begeleiding bij de inzet van deze instrumenten en bijbehorende gebruikerservaringen in kaart gebracht.

Trefwoorden: