Basiscursus onderwijshuisvesting

2015

 • wo
  08
  apr

  Basiscursus onderwijshuisvesting

  10:00 - 16:00
  Utrecht
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad

  Locatie:

  PO-Raad
  Aidadreef 4
  3561 GE Utrecht

Met de overheveling van de onderhoudstaken van gemeenten naar scholen is de verantwoordelijkheid voor huisvesting van schoolbesturen stevig vergroot. Zodanig, dat na de personele lasten huisvesting de tweede uitgavepost van schoolbesturen is. Tegelijkertijd is er onduidelijkheid over de wettelijke verantwoordelijkheden voor nieuwe huisvesting en/of renovatie van schoolgebouwen, waardoor besturen minder vaak kunnen aankloppen bij gemeenten. Over de rolverdeling tussen gemeenten en besturen bestaan bij beide partijen vaak misverstanden. Hierdoor dreigen besturen soms hun rechten te verspelen. Sommige gemeenten streven naar een vorm van doordecentralisatie. Tenslotte zijn de beheersaspecten van brede scholen en IKC complex.

Wilt u als schoolbestuur uw kennis over onderwijshuisvesting vergroten om deze verantwoordelijkheid goed op u te kunnen nemen? De PO-Raad organiseert dit jaar een cursusreeks onderwijshuisvesting. De reeks begint met een eendaagse basiscursus onderwijshuisvesting.

Programma

Tijdens deze interactieve dag komen thema’s aan bod als beheer en exploitatie, strategisch huisvestingsbeleid en brede scholen/mfa’s. Nadat u deze bijeenkomst heeft bezocht, kent u de relevante wet- en regelgeving. U herkent de mogelijke risico’s die de nieuwe verantwoordelijkheden op het vlak van onderwijshuisvesting met zich meebrengen. U weet welke verantwoordelijkheden formeel bij u als schoolbestuur liggen en welke bij de gemeente, maar ook waarover u met de gemeente in gesprek kunt gaan. Met collega’s oefent u hoe u het gesprek met de gemeente kunt voeren. Daarnaast helpt u ons bij het nader formuleren van de doelen voor hierop volgende verdiepende bijeenkomsten.

Wim Lengkeek (adviseur onderwijshuisvesting GO|ON en auteur van het boek “strategisch omgaan met Onderwijshuisvesting vanaf 2015”) verzorgt de dag samen met Gertjan van Midden (beleidsadviseur onderwijshuisvesting bij de PO-Raad).

Aanmelden

De basiscursus is gratis en gericht op schoolbestuurders en beleidsmedewerkers die (ook) onderwijshuisvesting in hun portefeuille hebben. Er is plek voor 25 deelnemers, dus meld u snel aan! Dat kan via dit formulier. Bij grote belangstelling organiseert de PO-Raad een extra basiscursus. Deelnemers aan de basisbijeenkomst krijgen voorrang bij aanmelding voor de verdiepende bijeenkomsten. Een lunch is inbegrepen.

Verdiepende bijeenkomsten

Aanvullend aan de basisbijeenkomst worden dit jaar zeven verdiepende bijeenkomsten georganiseerd. Onderwerpen daarvoor zijn: doordecentralisatie, integraal huisvestingsplan, beheer van MFA’s, brede scholen en integrale kindcentra, vertaling van meerjaren onderhoudsplannen in financiële meerjarenraming, verduurzaming, samenwerking tussen gemeente en schoolbesturen en huisvesting in krimpgebieden. Het gaat om eendaagse bijeenkomsten met maximaal 10-15 deelnemers per groep. Bij de opzet wordt zoveel mogelijk uitgegaan van vooraf ingebrachte praktijkcasussen van de deelnemers. Deze kunt u aanleveren bij aanmelding. De verdiepingsbijeenkomsten veronderstellen basiskennis over onderwijshuisvesting bij de deelnemer. Data voor de verdiepende bijeenkomsten volgen. Zodra deze data bekend zijn, kunt u zich ook voor deze bijeenkomsten aanmelden.