Bestuurlijke visitatie voor éénpitters en kleine schoolbesturen

2019

 • do
  14
  feb

  Bestuurlijke visitatie voor éénpitters en kleine schoolbesturen

  10:00 - 12:00
  Utrecht
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf

  Locatie:

  PO-Raad
  Aidadreef 4
  Utrecht

Hoe kunnen éénpitters en kleine schoolbesturen invulling geven aan hun professionalisering, zo bijdragen aan de ontwikkeling van de sector en laten zien dat zij de verantwoordelijkheid voor goed onderwijs aankunnen? De PO-Raad organiseert een informatiebijeenkomst over bestuurlijke visitatie voor éénpitters en kleine schoolbesturen waar deze vragen aan de orde komen. Tijdens de bijeenkomst zal een beleidsadviseur van de PO-Raad u alles vertellen over het bestuurlijk visitatietraject. Heeft u interesse in de bijeenkomst? Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar bestuurlijkevisitatie@poraad.nl

Door te leren van de frisse blik van buiten, kunnen éénpitters vorm geven aan hun eigen professionalisering. Teun Dekker, directeur-bestuurder van basisschool De Kroevendonk over bestuurlijke visitatie: ,,Juist als éénpitter is het fijn als er iemand van buiten met je meekijkt. Ik vond het goed om samen met collega-bestuurders wat dieper te kijken naar wat je als schoolbestuur aan het doen bent. Zijn we op de goede weg? Dat doe je normaal ook wel tijdens een luchtig gesprekje bij de koffie, maar op de bestuurlijke visitatiedag gaan de gesprekken met andere bestuurders wat verder. Je kunt in het traject ook je vragen kwijt door aan te geven over welke kwesties je graag advies wilt.'' Lees hier meer over de ervaringen van Teun Dekker.

Wat is bestuurlijke visitatie?

Hoe staan we ervoor als schoolbestuur en hoe kunnen we het nog beter doen? Bij bestuurlijke visitatie staat leren van elkaar centraal. Bestuurlijke visitatie is een fijne manier om als schoolbestuur samen met schoolleiders en stafmedewerkers te reflecteren op onderwijskwaliteit in de organisatie en de rol van het schoolbestuur. Het schoolbestuur dat gevisiteerd wordt, krijgt feedback van collega-bestuurders én van een expert van buiten de sector. Start van het bestuurlijk visitatietraject is het maken van een zelfevaluatie: dit kan het schoolbestuur zelfstandig doen of met andere schoolbesturen in een Lerend Netwerk. Kortom: het is dé manier om als schoolbestuur een spiegel voorgehouden te krijgen over het bestuurlijk handelen. Leren van een frisse blik van buiten!

 

Bestuurlijk visitatietraject op maat

In de Strategische Agenda Samen werken aan goed onderwijs 2018-2021 is afgesproken dat alle leden van de PO-Raad meedoen aan bestuurlijke visitaties en dat de PO-Raad deze faciliteert. Als u deelneemt aan een bestuurlijke visitatietraject in 2018 zijn daaraan geen kosten verbonden. Maar ook als u wilt meedoen aan een bestuurlijke visitatie op een later moment kunt u contact met ons opnemen.

Wanneer bestuurlijke visitatie plannen?

Een bestuurlijke visitatie kan een mooi startpunt zijn voor het ontwikkelen van een nieuw strategisch beleid of een moment zijn om tussentijds te reflecteren op de uitvoering van het beleid. Ook kan een bestuurlijk visitatietraject door de reflectie een meerwaarde zijn ter voorbereiding op het bezoek van de Onderwijsinspectie. De PO-Raad denkt graag met u mee om een geschikt moment te vinden.

Aanmeldingen of vragen

Voor aanmeldingen of vragen over bestuurlijke visitatie kunt u terecht bij Noelle Steeghs of Laura Thiescheffer (bestuurlijkevisitatie@poraad.nl). Voor inhoudelijke vragen over ontwikkelingen rondom bestuurlijke visitatie kunt u terecht bij Hugo Verheul (h.verheul@poraad.nl), beleidsadviseur Goed Bestuur.