Bestuursconferentie Bouwstenen voor sociaal

2012

 • vr
  30
  mrt

  Bestuursconferentie Bouwstenen voor sociaal

  00:00

Komende jaren zullen nieuwe regels in werking treden. Denk aan de Wet Werken naar vermogen, de Wmo-begeleiding, de jeugdzorg en Passend onderwijs. Al deze regels hebben gevolgen voor mensen en specifieke doelgroepen en ook voor het functioneren van dorpen en wijken en de behoefte aan maatschappelijke voorzieningen.
De nieuwe regels worden nu vaak nog los van elkaar bezien. Vanuit de rijksoverheid bijvoorbeeld zijn er meerdere bureaus die de transities begeleiden. Er bestaan nog nauwelijks beelden hoe de regels straks op elkaar ingrijpen en doorwerken of hoe partijen samen effectief en efficiënt kunnen optrekken om ook de gewenste bezuinigingsslag te kunnen maken.

Stippen aan de horizon

Op vrijdagmiddag 30 maart 2012 worden de nieuwe regels in samenhang bezien en gezocht naar mogelijke stippen aan de horizon. Vanuit diverse invalshoeken wordt antwoord gezocht op vragen als:

 • Wat betekenen de nieuwe regels voor mensen en het sociaal functioneren van buurten, wijken en dorpen? Wat is de opgave voor de toekomst?
 • Op welke manier kan deze nieuwe opgave worden georganiseerd en gefinancierd? Wat vraagt dat van burgers, dienstverleners en gemeentelijke overheid?
 • Welke eisen stelt dat aan de ruimtelijke inrichting en in het bijzonder aan de publieke plekken in de buurt, zoals scholen, wijkaccommodaties, buurtrestaurants en wijkondersteuningspunten (MFA's/MFC's/IKC's)?

Organisatie en documentatie

De conferentie wordt georganiseerd door Bouwstenen voor Sociaal, een initiatief van de VNG, Aedes, MOgroep, PO-Raad en de Branchevereniging Kinderopvang. Het is bedoeld voor bestuurders. Ter voorbereiding van de conferentie is een overzicht van de nieuwe regels en een eerste vertaling naar de toekomst van de wijk(voorzieningen) verschenen in de nieuwsbrief van Bouwstenen voor Sociaal. Aan diverse mensen (socioloog, filosoof, wetenschap, bestuur, wijkwerk, zorg, inkomen, wonen, enz.) is gevraagd hun visie op voornoemde vragen te geven. De reacties zullen worden gebundeld en dienen als input voor de conferentie.