Bijeenkomst bedrijfsvoering en financieel management passend onderwijs

2017

 • do
  08
  jun

  Bijeenkomst bedrijfsvoering en financieel management passend onderwijs

  09:30 - 16:15
  Utrecht
  Georganiseerd door: 
  Extern

  Locatie:

  Domstad
  Koningsbergerstraat 9
  Utrecht

Doelgroep: iedereen die binnen het samenwerkingsverband passend onderwijs met financiën te maken heeft.  

Recent verscheen het rapport ‘Resultaten verantwoordingsonderzoek jaarverslag OCW 2016’ van de Algemene Rekenkamer (ARK). Daarin wordt gesteld dat het niet duidelijk genoeg is waaraan het onderwijsveld ontvangen middelen voor passend onderwijs besteedt en welke resultaten worden bereikt. Als mogelijke oorzaak wordt genoemd dat de horizontale verantwoording hierover nog in de kinderschoenen staat en dat de wel beschikbare informatie van onvoldoende kwaliteit is. Daarnaast is het interne toezicht in de meeste samenwerkingsverbanden nog niet onafhankelijk, aldus de ARK.

Genoeg stof om uitgebreid over van gedachten te wisselen met collega’s uit het werkveld. Wat betekent het rapport voor samenwerkingsverbanden? Hoe worden de middelen besteed? Komt het geld wel bij de leerlingen terecht? Wat zijn zinvolle indicatoren en werkwijzen voor verantwoording vanuit de scholen? Tijdens de ‘Netwerkbijeenkomst bedrijfsvoering en financieel management’ op 8 juni in Utrecht is er tijd ingeruimd om deze en andere vragen met elkaar bespreken. Meld u aan via het aanmeldformulier op de site van het Steunpunt passend onderwijs VO.