Bijeenkomst energiezuinige huisvesting

2015

 • wo
  15
  apr

  Bijeenkomst energiezuinige huisvesting

  13:30 - 17:00
  Leusden
  Georganiseerd door: 
  Extern

  Locatie:

  Voila
  Berkelwijk 37
  8331 MN Leusden

Schoolbesturen die met energiebesparing of duurzaamheid aan de slag willen zien al gauw door de bomen het bos niet meer. Veel informatie, techniek, voorbeelden, prijzen en partijen die zich er mee bezig houden. Maar het is niet altijd helder of het werkt en beantwoordt aan de vraag van de besturen zelf.

 

Onderwijshuisvesting

Aanscherpen van de vraag

Door die veelheid aan info en acties van buiten is het ook lastig de eigen vraag helder te krijgen. Daarbij is er nogal wat veranderd nu schoolbesturen in het primair onderwijs verantwoordelijk zijn geworden voor het buitenonderhoud van een over het algemeen verouderde voorraad. Hoe laat zich dat vertalen in een slim en energiezuinig huisvestingsplan? 

Een pasklare oplossing voor alle scholen zal er waarschijnlijk niet zijn. Elke school en elke situatie is weer anders. Maar we kunnen elkaar wel helpen bij het aanscherpen van de vraagstelling, door in te zoomen op het belang van scholen bij (energiezuinige) huisvesting. Vanuit het welbegrepen eigen belang en elkaar daar scherp op te bevragen, krijgen we door de bomen vanzelf ook meer zicht op het bos. En vanuit een zelfbewuste positie kunnen we ook een betere opdrachtgever (vragensteller) zijn.

Bouwstenen voor Sociaal organiseert een besloten bijeenkomst met als doel de belangen van scholen rond (energiezuinige en duurzame) huisvesting scherp en concreter te krijgen en van daaruit verder te redeneren naar mogelijke strategieën, aanpakken en vragen. Deze doelstellingen sluiten aan bij de Green Deal die de PO-Raad eind 2014 met diverse partijen sloot voor duurzame schoolgebouwen en betere schoolprestaties.

Met wie?

Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor schoolbesturen. Initiatiefnemers (ook aanwezig) zijn Robbert Jan Piet, lid Raad van Bestuur en duurzaamheidsconsultant van Ronduit Onderwijs in Alkmaar en Wichert Eikelenboom, lid College van Bestuur met specialiteit huisvesting van Voila Leusden. De PO-Raad ondersteunt het initiatief en is ook aanwezig.  

De bijeenkomst

Ter oplading van de bijeenkomst wordt informatie verzameld die de concrete belangen van scholen bij (energiezuinige) huisvesting inzichtelijk maken. Ook wordt kritisch gekeken naar de (tussen) resultaten en plannen in het kader van de Green Deal-consultatie (past het, raakt het de kern). Zo hoeven we niet blanco te beginnen en kunnen we nuttig gebruik maken van de informatie die er al is.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Bouwstenen voor SociaalBent u schoolbestuurder en wilt u bij deze bijeenkomst aanwezig zijn, dan kunt u dat hier laten weten.

Trefwoorden: