Bijeenkomst Goed worden, goed blijven voor risicoscholen

2015

 • ma
  09
  mrt

  Bijeenkomst Goed worden, goed blijven voor risicoscholen

  09:30 - 12:30
  Zwolle
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad

  Locatie:

  Zwolle
 • do
  12
  mrt

  Bijeenkomst Goed worden, goed blijven voor risicoscholen

  13:30 - 16:30
  Breda
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad

  Locatie:

  Breda
 • vr
  13
  mrt

  Bijeenkomst Goed worden, goed blijven voor risicoscholen

  09:30 - 12:30
  Alkmaar
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad

  Locatie:

  Alkmaar

In maart 2015 organiseert het project Goed worden en goed blijven van de PO-Raad drie bijeenkomsten voor risicoscholen. Een risicoschool is een school die één of twee jaar onvoldoende eindopbrengsten heeft en daarmee het risico loopt om (zeer) zwak te worden. De bijeenkomst biedt aanknopingspunten om de kwaliteit te verbeteren vanuit het perspectief van verschillende rollen in de organisatie.

Programma

Tijdens een ochtend-of middagbijeenkomst wordt ingegaan op de ervaringen van eerdere scholen met een dergelijk risico of het predicaat (zeer) zwak. Na een plenair gedeelte worden er parallelsessies aangeboden: voor bestuurders (of algemeen/bovenschools directeuren), voor schooldirecteuren, Intern Begeleiders en voor reken-en taal-coördinatoren. Het is dan ook de bedoeling dat u samen met uw collega’s van de betreffende school komt.

 • Met bestuurders wordt bezien hoe vanuit de bestuurlijke of bovenschoolse rol gekeken moet en kan worden naar de school. Vragen die centraal staan, zijn: Hoe stuur je het verbeterplan van de school aan? Hoe ondersteun je de directeur? Wat zijn momenten om als bestuur in te grijpen?
 • Met schooldirecteuren wordt gesproken over het opstellen van een verbeterplan, het sturen op de kwaliteit van het onderwijs en het coachen op leerkrachtvaardigheden.
 • Met Intern begeleiders wordt ook gesproken over verbeterplannen en wordt bezien hoe opbrengstanalyses de situatie van de school duidelijker in kaart kunnen brengen. Ook wordt gesproken over de rol van de Intern begeleider bij de ondersteuning van collega’s.
 • Onder voorbehoud: Reken-en taalexperts verzorgen de sessies voor reken-en taal-coördinatoren. Hoe zet je snel en goed een taal/lees- en/of rekenverbetertraject op de rails?

Data en locatie

 • 9 maart 2015, 9:30-12:30,  Zwolle
 • 12 maart 2015, 13:30-16:30, Breda
 • 13 maart 2015, 9:30-12:30, Alkmaar

Aanmelden en meer informatie

De bijeenkomsten zijn kleinschalig, schrijf uzelf en uw collega’s dus snel in! Minimaal twee weken voor de bijeenkomst ontvangt u de agenda en de locatie van de bijeenkomst. Via deze link kunt u zich opgeven voor de bijeenkomsten. Wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met Nienke Deelstra.