Bijeenkomst overgang PO-VO

2014

 • vr
  07
  nov

  Bijeenkomst overgang PO-VO

  13:00 - 16:30
  Georganiseerd door: 
  Extern
 • do
  20
  nov

  Bijeenkomst overgang PO-VO

  13:00 - 16:30
  Georganiseerd door: 
  Extern

Met ingang van het schooljaar 2014-2015 is de regelgeving rond de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs veranderd. Deze veranderingen zijn het gevolg van de nieuwe Wet Eindtoetsing PO en van de invoering van de zorgplicht passend onderwijs. De nieuwe regels hebben gevolgen voor zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs.

De PO-Raad en de VO-raad hebben een handreiking gemaakt waarin de wijzigingen overzichtelijk op een rij staan. Samen met het Steunpunt Passend Onderwijs VO organiseren zij regionale bijeenkomsten waarin de wetswijzigingen worden besproken en de handreiking wordt toegelicht. Tijdens de bijeenkomst ontvangt u informatie over de verplichte eindtoets, de positie van het schooladvies en de toelating in het vo. Daarnaast is er aandacht voor de zorgplicht en kunt u uw ervaringen delen en leren van ervaringen van anderen tijdens de uitwisselingstafels.

Programma

13.00 u 

Inloop met koffie & thee


13.30 – 14.45 u

Inleiding door OCW over de wetswijzigingen


14.45 – 15.00 u

Pauze


15.00 – 15.30 u

Inleiding op de handreiking


15.30 – 16.30 uAan de hand van praktijkvoorbeelden uit het veld delen van ervaring bij uitwisselingstafels

Praktische informatie

Data:   

Vrijdag 7 november in De Eenhoorn in Amersfoort
Donderdag 20 november in De nieuwe buitensociëteit in Zwolle 

Voor wie:

Bestuurders, schoolleiders, IB’ers, POVO-en zorgcoördinatoren, medewerkers samenwerkingsverbanden uit het primair en voortgezet onderwijs & gemeenteambtenaren.  


Kosten

Er zijn geen kosten aan de bijeenkomst verbonden


Aanmeldenwww.steunpuntpassendonderwijs-vo.nl/overgangpovo