Bijeenkomst Overheveling buitenonderhoud: strategie en uitvoering

2014

 • wo
  08
  okt

  Bijeenkomst Overheveling buitenonderhoud: strategie en uitvoering

  13:30 - 17:00
  Georganiseerd door: 
  Extern

Op 1 januari 2015 worden scholen verantwoordelijk voor het buitenonderhoud. Dat betekent nogal wat voor de strategische positie van scholen, de benodigde professionaliteit binnen het schoolbestuur en de risico's. Zeker ook gezien de veranderingen in het onderwijs, de krimp van het aantal leerlingen en de leeftijd van de gebouwen. Bent u klaar voor volgend jaar? Heeft u goed nagedacht over de positie die de school gaat innemen en wat dat voor uw organisatie betekent? Ook op de wat langere termijn? Op 8 oktober 2014 organiseert Bouwstenen voor Sociaal hierover een bijeenkomst.

Dit is geen herhaling van zetten. Geen informatiebijeenkomst. Maar een gesprek over keuzes en risico’s; vanuit een zelfbewuste positie van schoolbesturen in harmonie met hun omgeving. 

Inhoud bijeenkomst

Wim Lengkeek van GO/ON en VGPO Accretio (basisscholen in de regio Zwolle) heeft een boek geschreven over de overheveling: 'Strategisch omgaan met onderwijshuisvesting vanaf 2015'. Tijdens de bijeenkomst zal hij kort op de inhoud van dit boek ingaan.

Ook zal hij het eerste exemplaar van het boek aanbieden aan de heer Zeillemaker, directeur Primair Onderwijs van het ministerie van OCW, die vervolgens een reactie op het boek zal geven.

Alle deelnemers aan deze bijeenkomst krijgen een exemplaar van het boek mee naar huis.

Strategische keuzes in de praktijk 

Tijdens de bijeenkomst zelf zoomen we nader in op de strategische keuzes en de consequenties daarvan voor de uitvoeringsorganisatie (o.a. benodigde professionaliteit) en de risico's. Ook maken we een doorkijkje naar de toekomst en de toekomstige ontwikkelrichting rond huisvesting en vastgoed, vanuit:

 • de school als uitvoerder - aanzet door Rob van der Westen van SPO Utrecht; SPO Utrecht (45 gebouwen) heeft vorig jaar vooruitlopend op de wetswijziging haar gebouwen geinventariseerd, het onderhoud strategisch in de steigers gezet en personeel ingezet om het uit te voeren. 
 • de school als opdrachtgever - aanzet door Jan Kotterer, lid College van Bestuur Onderwijsgroep Amstelland: Amstelland heeft samen met Amstelwijs, de stichting voor openbaar primair onderwijs in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel, het gehele onderhoud van de schoolgebouwen voor de komende drie jaar uitbesteed aan de afdeling Bouwzaken van de gemeente Amstelveen.
 • de school als huurder/gebruiker - aanzet door Arnaud Opdam, van Avans Hogescholen; Avans huurt bewust een aantal scholen. Argumenten kunnen ook worden gebruikt door PO en VO.

Tijdens de middag is er veel ruimte voor gesprek. Naast de betrokkenen in het programma zijn ook aanwezig de PO-Raad, VNG, leden van de Bouwstenen-werkgroep Overheveling en   Jean Marc Vloemans, sr adviseur HEVO (betrokken bij SPO Utrecht).

Daarbij kunt u Bouwstenen punten meegeven voor de agenda van volgend jaar wat betreft onderwijshuisvesting.

Programma

13.30 uur

Inloop en ontvangst

14.00 uur

Welkom

14.10 uur

Presentatie en aanbieding boek door Wim Lengkeek

14.40 uur

Reactie de heer Zeillemaker, directeur Primair Onderwijs OCW  

15.00 uur

Pauze

15.15 uur

Presentatie en bespreking strategische keuzes in de praktijk

16.45 uur

Wat op de agenda voor 2015?

17.00 uur

Afsluiting

 

Voor wie en waar?

Deze bijeenkomst is primair bedoeld voor schoolbesturen en gemeenten. Locatie is de Rietendakschool, Laan van Chartroise 160 te Utrecht. 

Kosten en aanmelding

Kosten voor aanmelding zijn:

 • € 32,50 voor scholen en gemeenten;
 • gratis voor leden van de werkgroep Overheveling en partners van Bouwstenen (1 kaart per lid of partner).

U kunt zich hier aanmelden.