Bijeenkomst subsidiemogelijkheden doorstroom-programma's

2017

 • ma
  15
  mei

  Bijeenkomst subsidiemogelijkheden doorstroom-programma's

  10:00 - 14:30
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad
 • di
  16
  mei

  Bijeenkomst subsidiemogelijkheden doorstroom-programma's

  10:00 - 14:30
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad
 • do
  18
  mei

  Bijeenkomst subsidiemogelijkheden doorstroom-programma's

  10:00 - 14:30
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad

Heeft u een doorstroomprogramma opgezet om de overgang naar de middelbare school en vervolgopleidingen voor leerlingen te versoepelen? Of overweegt u dit te doen? Scholen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen hiervoor in de zomerperiode van 2017 subsidie aanvragen. Om scholen hierover te informeren, worden voorafgaand aan de aanvraagperiode drie regionale informatiebijeenkomsten georganiseerd. U kunt zich hiervoor nu inschrijven.

Tijdens de bijeenkomsten krijgen deelnemers informatie over de te subsidiëren activiteiten en de aanvraagprocedure (het aanvragen, de wijze van toekenning en de uitbetaling) van de subsidieregeling en het beleidskader. Tevens delen scholen/ of instellingen die al ervaring hebben met het organiseren van dergelijke doorstroomprogramma’s praktische tips. 

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker stellen vanuit het 'Actieplan gelijke kansen' per 1 januari 2017 extra geld beschikbaar voor scholen om op deze manier gelijke kansen en soepele overgangen in het onderwijs bevorderen. Het ministerie van OCW werkt momenteel aan een ‘subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo’ en een ‘subsidiekader doorstroomprogramma’s vmbo-havo/mbo’. Eind mei wordt de publicatie van het subsidiekader verwacht. De regeling po-vo volgt naar verwachting een maand later. 

Overgang naar voortgezet onderwijs

De doorstroomprogramma’s po-vo zijn bedoeld voor leerlingen die bij de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs een hoger niveau aankunnen en dat ook willen maar deze ambitie minder vanzelfsprekend dan hun klasgenoten kunnen realiseren. Bijvoorbeeld omdat ze vanuit hun omgeving minder steun hebben ontvangen’ .

Overgang van vmbo naar havo of mbo

De doorstroomprogramma’s vmbo-havo en vmbo-mbo zijn bedoeld voor vmbo-leerlingen die volgens hun school extra begeleiding nodig hebben. Het gaat daarbij vooral om leerlingen die vanuit hun omgeving gedurende hun schoolloopbaan minder vanzelfsprekend hulpbronnen vanuit economisch, sociaal en cultureel perspectief tot hun beschikking hebben (gehad) om hun mogelijkheden optimaal te ontplooien.

Programma ochtendsessie

Subsidieregeling doorstroomprogramma's po-vo

10.00 uur

Inloop

10.30 uur

Toelichting op de subsidieregeling

11.00 uur

Ervaringen uit de praktijk

11.25 uur

Toelichting op de aanvraagprocedure

12.00 uur

Uitloop met lunch

Programma middagsessie

Subsidiekader doorstroomprogramma's vmbo-havo en vmbo-mbo

12.00 uur

Inloop met lunch

13.00 uur

Toelichting op het beleidskader

13.30 uur

Ervaringen uit de praktijk 

13.55 uur

Toelichting op de aanvraagprocedure

14.30 uur

Einde

Data, locaties en aanmelden

De toegang voor deze bijeenkomsten is gratis. Aanmelden kan zowel voor de ochtend- als de middagsessie met het online aanmeldformulier (via de website van de VO-raad).

 • Maandag 15 mei 2017 in Zwolle
 • Dinsdag 16 mei 2017 in Rotterdam
 • Donderdag 18 mei 2017 in Eindhoven

De organisatie van deze bijeenkomsten is belegd bij de VO-raad, maar wordt vormgegeven in nauwe samenwerking met de PO-Raad, MBO Raad, AOC-raad, SPV, DUS-I en het ministerie van Onderwijs.