Bijeenkomst 'Succesverhalen leerlingendaling in primair en voortgezet onderwijs'

Overig

Doelgroep: schoolbestuurders en stafmedewerkers. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Na een geslaagde 1e editie vindt op 18 mei 2017 een 2e editie 'Succesverhalen leerlingendaling in primair en voortgezet onderwijs' plaats in Utrecht.

In 5 interactieve workshops komen verschillende succesverhalen op het gebied van leerlingendaling aan bod. Alle deelnemers kunnen aan 2 workshops deelnemen. De bijeenkomst wordt afgesloten met een lunch. Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. U bent van harte uitgenodigd!

Een unieke kans om ideeën op te doen hoe om te gaan met leerlingendaling, geïnspireerd te raken door goede voorbeelden en uiteraard de mogelijkheid om te netwerken.

Programma

 • 9.15 uur - Inloop
 • 9.45 uur - Start workshopronde 1
 • 10.45 uur - Pauze
 • 11.00 uur - Start workshopronde 2
 • 12.00 -13.15 uur - Netwerklunch

Inhoud workshops

Workshop 1 Geen grenzen tussen regulier VO en speciaal onderwijs

Door Albert Weishaupt (Roelof van Echten College)

In Hoogeveen is Eduwiek in gebruik genomen, een onderwijsconcept van het Roelof van Echten College, RENN4, Ambiq en Onderwijscentrum De Twijn. Vanuit de gemeenschappelijke visie dat ieder kind goed onderwijs verdient, hebben speciaal en regulier voortgezet onderwijs hun krachten gebundeld en samen een nieuwe school gerealiseerd. Geen grenzen meer tussen regulier en speciaal onderwijs, maar optimale ontwikkelkansen voor iedere leerling. Dit vraagt bestuurlijke moed. Een gedeelde visie, wederzijds vertrouwen en de bereidheid om eigen organisatiebelangen ondergeschikt te maken aan het gezamenlijke doel zijn noodzakelijke ingrediënten.

Workshop 2 Werk je in de nesten. Van een ander

Door John Vernaus, Vivianne Buteijn (RO groep) & Paul Slegers (SOML)

Krimp verbindt: hoe de 'satéprikker-aanpak' de bedreigingen van krimp ombuigt naar kansen. Aan de hand van 2 voorbeelden: Kindcentrum voor passend onderwijs in leegstaande kerk en Platform hoger onderwijs Roermond. Met ruimte voor vraagstelling van deelnemers. Een tipje van de sluier? 'Zoek je oplossing in de problemen van een ander!'

Workshop 3 Afstandsonderwijs een oplossing voor problemen bij een dalend aantal leerlingen

Door Peter de Visser (Onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe)

Door leerlingendaling verdwijnen er scholen waardoor reisafstanden groter worden, klassen kleiner, docenten voor sommige vakken zijn schaars. Dit zijn vaak enorme uitdagingen. Dit vraagt om (innovatieve) oplossingen. Bij RSG Stad en Esch te Meppel hebben ze een deeloplossing gevonden: afstandsonderwijs. In deze workshop wordt u interactief meegenomen in de wereld van interactief onderwijs met camera's en internet. Wat zijn de do's en de don'ts en wat is er nodig om dit te laten slagen?

Workshop 4 Het vacature signaleringsmodel: strategisch personeelsbeleid in tijden van krimp

Door Ronald Bertram en Erwin Meuleman (Alliantie VO Nijmegen e.o.)

Het vacature signaleringsmodel, ontworpen door de Alliantie Voortgezet Onderwijs, helpt besturen in het voortgezet onderwijs met het voeren van strategisch personeelsbeleid in tijden van krimp. Het model geeft, op basis van bestaande personeelsgegevens en prognoses van het aantal leerlingen, inzicht in de kwantitatieve ontwikkeling en samenstelling van het personeelsbestand op bestuurs- en schoolniveau naar vak en graadgebied. Deze informatie is beschikbaar voor de korte en middellange termijn. Met dit model kunnen besturen tijdig maatregelen nemen om mogelijke tekorten aan vakdocenten op te vangen maar ook gedwongen ontslagen te voorkomen, en hier in hun beleid rekening mee houden.

Workshop 5 Samenwerking tussen gemeenten en schoolbesturen… niet altijd eenvoudig

Door Ingrid de Moel (Bouwstenen voor sociaal)

De relatie tussen de gemeenten en schoolbesturen verloopt - om verschillende redenen - niet altijd even soepel. Soms als gevolg van persoonlijke relaties, soms als gevolg van verschillende belangen. Of het nu gaat om de huisvesting, de lokale educatieve agenda óf de gevolgen van de leerlingendaling, gemeenten en schoolbesturen hebben elkaar nodig. Daarom is het belangrijk constant te werken aan een goede relatie.

Aanmeldformulier

Meld u snel aan via dit aanmeldformulier

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over deze bijeenkomst, dan kunt u contact opnemen met Charlotte Verheij van het ministerie van OCW, via lld@minocw.nl.

2017

 • do
  18
  mei

  Bijeenkomst 'Succesverhalen leerlingendaling in primair en voortgezet onderwijs'

  09:15 - 13:15
  Utrecht
  Overig
  NDC Den Hommel
  Kennedylaan 9
  3533 KH Utrecht

Trefwoorden: