Bijeenkomst voor risicoscholen

2014

 • ma
  27
  okt

  Bijeenkomst voor risicoscholen

  13:30 - 16:30
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad
 • di
  28
  okt

  Bijeenkomst voor risicoscholen

  13:30 - 16:30
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad
 • vr
  31
  okt

  Bijeenkomst voor risicoscholen

  09:30 - 12:30
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad

In oktober 2014 organiseert het project Goed worden en goed blijven van de PO-Raad drie bijeenkomsten voor risicoscholen. Een risicoschool is een school die één of twee jaar onvoldoende eindopbrengsten heeft en daarmee het risico loopt om (zeer) zwak te worden. We begrijpen dat u heel graag wilt voorkomen dat de kwaliteit van het onderwijs te lang beneden de maat blijft en we hopen u met deze bijeenkomsten dan ook te kunnen ondersteunen.

Tijdens een ochtend-of middagbijeenkomst wordt ingegaan op de ervaringen van eerdere scholen met een dergelijk risico of het predicaat (zeer) zwak. Na een plenair gedeelte worden er parallelsessies aangeboden: voor bestuurders (of algemeen/bovenschools directeuren), voor schooldirecteuren, Intern Begeleiders en voor reken-en taal-coördinatoren. Het is dan ook de bedoeling dat u samen met uw collega’s van de betreffende school komt.

 • Met bestuurders wordt bezien hoe vanuit de bestuurlijke of bovenschoolse rol gekeken moet en kan worden naar de school. Vragen die centraal staan, zijn: Hoe stuur je het verbeterplan van de school aan? Hoe ondersteun je de directeur? Wat zijn momenten om als bestuur in te grijpen?
 • Met schooldirecteuren wordt gesproken over het opstellen van een verbeterplan, het sturen op de kwaliteit van het onderwijs en het coachen op leerkrachtvaardigheden.
 • Met Intern begeleiders wordt ook gesproken over verbeterplannen en wordt bezien hoe opbrengstanalyses de situatie van de school duidelijker in kaart kunnen brengen. Ook wordt gesproken over de rol van de Intern begeleider bij de ondersteuning van collega’s.
 • Experts van School aan Zet verzorgen de sessies voor reken-en taal-coördinatoren. Hoe zet je snel en goed een taal/lees- en/of rekenverbetertraject op de rails?

Data en locaties

 • 27 oktober Zwolle 13:30-16:30 uur (Deze sessie zit vol. Het is niet meer mogelijk u hiervoor aan te melden)
 • 28 oktober Rotterdam 13:30-16:30 uur
 • 31 oktober Eindhoven 9:30-12:30 uur

Aanmelden en meer informatie

De bijeenkomsten zijn kleinschalig, schrijf uzelf en uw collega’s dus snel in! Minimaal twee weken voor de bijeenkomst ontvangt u de agenda en de locatie van de bijeenkomst. Via deze link kunt u zich opgeven voor de bijeenkomsten. Wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met Kevin Basari.