Bijeenkomst voor risicoscholen

2015

 • ma
  26
  okt

  Bijeenkomst voor risicoscholen

  13:00 - 16:30
  Rotterdam
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad

  Locatie:

  onbekend
  Rotterdam
 • di
  27
  okt

  Bijeenkomst voor risicoscholen

  13:00 - 16:30
  Zwolle
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad

  Locatie:

  onbekend
  Zwolle

Een risicoschool is een school die één of twee jaar onvoldoende eindopbrengsten heeft en daarmee het risico loopt om (zeer) zwak te worden.

Twee maal per jaar organiseert het project Goed worden, goed blijven bijeenkomsten voor risicoscholen. De bijeenkomsten bieden aanknopingspunten om de kwaliteit te verbeteren vanuit het perspectief van verschillende rollen in de organisatie.

Programma

Tijdens een ochtend-of middagbijeenkomst wordt ingegaan op de ervaringen van eerdere scholen met een dergelijk risico of het predicaat (zeer) zwak. Na een plenair gedeelte worden er parallelsessies aangeboden: voor bestuurders (of algemeen/bovenschools directeuren), voor schooldirecteuren, voor Intern Begeleiders en bij voldoende belangstelling ook voor reken en taalcoördinatoren.  Het is dan ook de bedoeling dat u samen met uw collega’s van de betreffende school komt.

 • Met bestuurders wordt bezien hoe vanuit de bestuurlijke of bovenschoolse rol gekeken moet en kan worden naar de school. Vragen die centraal staan, zijn: Hoe stuur je het verbeterplan van de school aan? Hoe ondersteun je de directeur? Wat zijn momenten om als bestuur in te grijpen?
 • Met schooldirecteuren wordt gesproken over het opstellen van een verbeterplan, het sturen op de kwaliteit van het onderwijs en het coachen op leerkrachtvaardigheden.
 • Met Intern begeleiders wordt ook gesproken over verbeterplannen en wordt bezien hoe opbrengstanalyses de situatie van de school duidelijker in kaart kunnen brengen. Ook wordt gesproken over de rol van de Intern begeleider bij de ondersteuning van collega’s.

Data en locatie

 • Maandag 26 oktober 2015 Rotterdam
 • Dinsdag 27 oktober 2015 Zwolle
 • Let op, de bijeenkomst van vrijdag 6 november 2015 is komen te vervallen.

Aanmelden en meer informatie

De bijeenkomsten zijn kleinschalig, schrijf uzelf en uw collega’s dus snel in! Minimaal twee weken voor de bijeenkomst ontvangt u de agenda en de locatie van de bijeenkomst. Via deze link kunt u zich opgeven voor de bijeenkomsten. Wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met Nienke Deelstra.