Conferentie Schoolleiders

2012

 • vr
  25
  mei

  Conferentie Schoolleiders

  00:00

Op vrijdagmiddag 25 mei 2012 organiseert de PO-Raad een conferentie voor schoolleiders, werkzaam bij besturen die lid zijn van de PO-Raad.

Gelet op de grote rol die schoolleiders vervullen binnen de schoolorganisatie en de verantwoordelijkheid die zij, samen met de bestuurders dragen voor de kwaliteit van het onderwijs, is er een Schoolleiderskamer PO-Raad opgericht waarin schoolleiders uit 30 besturen participeren. Eerder hebben veel besturen en schoolleiders gereageerd op onze oproep om te komen tot een Schoolleiderskamer. Vanwege de werkbare omvang hebben we veel schoolleiders moeten teleurstellen. Wel werd aangegeven dat er landelijke bijeenkomsten zouden komen, zodat meer schoolleiders betrokken kunnen worden bij de PO-Raad.  Deze conferentie op 25 mei is daarvan de eerste.

Onderwerpen die aan de orde zullen komen:

 • Het Bestuursakkoord dat is gesloten met de bewindslieden van OCW
 • Vensters PO
 • Ouderbetrokkenheid  
 • Code Goed Bestuur

Alle onderwerpen met name gericht op de rol van de schoolleider.

Vrijdag 25 mei 2012
Tijd: 13.00 – 16.30 uur
Locatie: Antropia Driebergen

Trefwoorden: