Conferentie tienerzwangerschappen en seksuele weerbaarheid

2019

 • ma
  23
  sep

  Conferentie tienerzwangerschappen en seksuele weerbaarheid

  09:00 - 17:00
  Utrecht
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad
  Interessant voor: 
  Leraren, Schoolleiders, Overig

  Locatie:

  Beatrix Theater
  Utrecht

In vergelijking met andere landen kent Nederland weinig tienerzwangerschappen. Dus we doen het goed. Toch is het nodig te blijven werken aan goede voorlichting om onbedoelde zwangerschappen te voorkomen. Want de impact ervan is groot. En als het dan toch gebeurt, is het belangrijk dat vrouwen (en hun partner) zich gesteund voelen in de keuze die ze maken. Welke keuze dat ook is.

Om samen blijvend aandacht te houden voor dit thema, organiseert het ministerie van VWS de Conferentie Uitgerekend nu?!

Voor wie?

De conferentie is bedoeld voor iedereen in de zorg, het onderwijs en het sociaal domein, die zich bezighoudt met ondersteuning en begeleiding van jongeren en kwetsbare groepen. Iedereen die zich wil inzetten voor preventie van en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschappen.

Bijvoorbeeld docenten in het po, vo, vso en mbo. Maar ook gezondheidsbevorderaars, verpleegkundigen, huisartsen, doktersassistenten, praktijkondersteuners, jeugdhulpverleners, maatschappelijk werkers en jongerenwerkers. U bent allen van harte welkom.

Wat levert het op? Leren, Ontmoeten en Verbinden

In meer dan 40 werksessies krijgt u informatie over de problematiek, leert u risico’s herkennen, het gesprek aan te gaan over seksualiteit en anticonceptie, weet u wat er onder jongeren zelf leeft, maakt u kennis met samenwerkingspartners, weet u welke interventies en handvatten beschikbaar zijn en wat er werkt in de praktijk. U krijgt praktische kennis waarmee u direct aan de slag kunt. U kunt deelnemen aan minimaal 3 interactieve werksessies, ervaringen met collega’s uitwisselen, proeven aan (gast-) lessen en snuffelen bij een informatiemarkt.

De organisaties Fiom, Rutgers, Siriz, GGD GHOR Nederland, Gezonde School, PO-Raad, VO Raad, MBO Raad zijn nauw betrokken bij de organisatie van de conferentie en leveren een substantiële bijdrage aan het programma.

Programma

09.00 Inloop en ontvangst

09.45 Plenaire opening door dagvoorzitter Ruben Maes

10.30 Workshopronde I

11.30 Workshopronde II

12.15 Lunch en activiteiten gericht op ontmoeting met ervaringsdeskundigen

13.45 Workshopronde III

14.45 Tijd voor theater plenair

15.45 “In gesprek met” Paul Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (en onder voorbehoud Arie Slob, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

16.30 Afsluiting/Borrel

Aanmelden

Deelname is gratis. Klik hier om u aan te melden. U ontvangt binnen 3 weken meer informatie over de inhoud van de workshops, u kunt dan uw voorkeur aangeven!