“De positionering van de academische leerkracht in het PO”

2019

 • wo
  06
  mrt

   “De positionering van de academische leerkracht in het PO”

  17:00 - 19:00
  Utrecht
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf, Leraren, Schoolleiders, Overig

  Locatie:

  Kantoor PO-Raad
  Aidadreef 4
  Utrecht

Aanleiding en beoogde opbrengst bijeenkomst

Een academische leerkracht is op een goede manier gepositioneerd als de vaardigheden en capaciteiten, die hij/zij vanuit de opleiding meegekregen heeft, in kan zetten ten behoeve van (verbetering en ontwikkeling van) het onderwijs in de eigen klas, op de school, binnen het bestuur of sectorbreed.

Om de positionering van academische leerkrachten te stimuleren en waarborgen, zijn door de BAB een aantal concrete ambities geformuleerd. De bijeenkomst is een belangrijke stap in het verder ontwikkelen en concretiseren van deze ambities en de bijbehorende strategie. De VSNU en PO-Raad ondersteunen BAB in het verwezenlijken van deze ambities. 

Tijdens de bijeenkomst presenteren drie à vier schoolbesturen beleidsvoorbeelden en HRM-strategieën waarin academische leraren op een goede manier zijn gepositioneerd. De voorbeelden en in de bijeenkomst verzamelde input worden op een later moment uitgewerkt en weergegeven in een product.

Programma:

17:00 Inloop met koffie en thee
17:30 Welkom + opening
17:45 Voorbereiden pitch: “Zo werken wij aan een goede positionering van de academische leerkracht!”
18:10 Pitches per schoolbestuur (2-4 min per pitch)
18:20 Groepsgesprekken over randvoorwaarden voor een goede positionering van de academische leerkracht
18:55 Plenaire terugkoppeling
19:05 Afsluiting + maaltijd