Debat met Rinda den Besten over Passend onderwijs en de Reflex van her-bureaucratisering

2014

 • vr
  14
  feb

  Debat met Rinda den Besten over Passend onderwijs en de Reflex van her-bureaucratisering

  13:00 - 17:30
  Georganiseerd door: 
  Extern

Op vrijdagmiddag 14 februari spreekt Prof. René ten Bos (RUN) over de reflex van her-bureaucratisering. Na de lezing is er een debat met Mr. Willem van Leeuwen, Drs. Rinda den Besten en Dr. Max Visser onder leiding van Drs. Ir. Marc Mittelmeijer RI.

Bureaucratisering is een actueel thema voor het onderwijs, de zorg sector, gemeenten en de woningbouw die in nauwere relatie verbonden zijn aan de landelijke overheid. Dit is actueel omdat bestuurders bezig zijn met de voorbereidingen van de invoering van passend onderwijs, het sociaal leenstelsel, vernieuwing MBO, de transitie van de jeugdzorg, de invoering van het nieuwe woonakkoord en de nieuwe Wet Werk en Inkomen. Er is dus veel gaande in de decentralisatieslagen van het kabinet, waardoor wellicht verder bureaucratisering wordt opgeroepen.

Prof. René ten Bos is Filosoof van Management Wetenschappen (Radboud Universiteit) en zal de onderliggende dynamieken van onze maatschappelijke transitie van verzorgingsstaat naar participatiestaat nader duiden. Tegen een achtergrond van grote demografische wijzigingen zoals vergrijzing en krimp in de samenleving, duidt Ten Bos op interactie-effecten die plaatsvindenbinneninstellingen entussende instellingen uit de sectoren onderwijs, zorg en woningbouw.

Ten Bos gaat in debat met Mr. Willem van Leeuwen, voormalig voorzitter Woningbouwcoöperatie Aedes, voorzitter van diverse raden van commissarissen. En hij was lid van de eerste Maatschappelijke raad van de VO-Raad en voorzitter RvT van de PO-Raad, Drs. Rinda den Besten sinds 2013 Voorzitter PO-Raad voormalig wethouder en loco-burgemeester van Utrecht en Dr. Max Visser Bestuurder in de ziekenhuissector en kinderarts. Het debat staat onder leiding van Drs. Ir. Marc Mittelmeijer RI Voorzitter College van Bestuur Quadraam (Onderwijs) en momenteel Voorzitter van de werkgeversdelegatie van de CAO VO.

Prano is een jonge organisatie en ontstaan vanuit het initiatief van Duurzaam-Moreel Leiderschap in het voortgezet onderwijs. Duurzaam-Moreel Leiderschap is gebaat bij authenticiteit van bestuurders en over-bureaucratisering kan daaraan in de weg staan aan. Aanwezig zijn (directeur-) bestuurders uit onderwijs, wonen en zorg.

Er zijn nog plaatsen vrij dus u kunt zich nog inschrijven via deze website. De middag vindt plaats op vrijdag 14 februari 2014 van 13.30 tot 17.30 uur in: Kasteel ’t Vanenburg, Vanenburgerallee 13, 3882 RH  PUTTEN.

Trefwoorden: