Districtsbijeenkomst Passend onderwijs district Zuid-West

In het kader van het ondersteuningsaanbod voor de implementatie van Passend onderwijs verzorgt de PO-Raad onder leiding van projectleider Thieu van Hintumeen vijftal districtsbijeenkomsten voor de schoolbesturen en directies in het speciaal onderwijs.

2012

  • ma
    26
    mrt

    Districtsbijeenkomst Passend onderwijs district Zuid-West

    00:00