Districtsbijeenkomsten passend onderwijs voor swv én bestuurders

2016

 • ma
  12
  sep

  Districtsbijeenkomsten passend onderwijs voor swv én bestuurders

  09:00 - 13:00
  Rosmalen
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad

  Locatie:

  exacte locatie volgt
  Rosmalen
 • wo
  14
  sep

  Districtsbijeenkomsten passend onderwijs voor swv én bestuurders

  09:00 - 13:00
  Zutphen
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad

  Locatie:

  exacte locatie volgt
  Zutphen
 • do
  15
  sep

  Districtsbijeenkomsten passend onderwijs voor swv én bestuurders

  09:00 - 13:00
  Roermond
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad

  Locatie:

  exacte locatie volgt
  Roermond

Wilt u in een ochtend geïnformeerd worden over zaken die er echt toe doen in passend onderwijs? Vindt u het beter om te praten mét collega’s in passend onderwijs dan óver hen? En doet u dat ook liever bij u in de buurt dan aan de andere kant van het land? Kom dan naar één van onze districtsbijeenkomsten passend onderwijs.

Wij geloven in de kracht van eigen ontwikkeling in uw regio’s. Daarom zijn niet alleen de leidinggevenden en coördinatoren van het samenwerkingsverband uitgenodigd, maar ook hun medewerkers en schoolbestuurders. Want het samenwerkingsverband, dat ben je samen.

Deze serie bijeenkomsten (zie data en locaties) heeft een tweeledig karakter: presentaties en koffietafelgesprekken. De presentaties gaan over actuele thema’s. Er is één centrale presentatie en daarnaast kunt u kiezen voor twee wat kleinschaliger en dus meer interactieve presentaties.

Tussen de presentatierondes is er tijd voor koffietafelgesprekken over actuele thema’s. Belangrijk is de onderlinge uitwisseling (netwerken) en daarnaast zijn ook experts beschikbaar om mee te denken. Ook de leden van de “Initiatiefgroep leidinggevenden samenwerkingsverbanden” zullen bij de bijeenkomsten aanwezig zijn om hun activiteiten toe te lichten.

De eenvoudige lunch is tevens bedoeld om met een broodje in de hand met uw collega’s van gedachten te kunnen wisselen.

 1. Centrale presentatie: van samenwerkende besturen naar samenwerkende professionals

  Hoe kunnen we de basisondersteuning op school werkelijk versterken? Miep van Hees vertelt over de opdracht die zij van de sectorraden heeft gekregen en geeft u haar visie. Die gaat over kwaliteit en over samenwerking in de keten, niet van bovenaf opgelegd, maar vanuit een gezamenlijke drive. Maar hoe verhouden de eigen bestuurlijke verantwoordelijkheden zich precies met die van het samenwerkingsverband en andere professionals uit het sociale domein, wat is feitelijk gezamenlijk besturen, hoe nemen de bestuurders hun verantwoordelijkheden en kunnen ze elkaar daarop aanspreken? Miep gaat graag de discussie met u aan.
   
 2. Op de koffie bij elkaar met desgewenst ondersteuning van een expert

  Netwerken wordt steeds belangrijker. Samen met naburige collega’s kunt u uitwisselen, samen ontwikkelen en elkaar bevragen en stimuleren. U kunt een rondje maken langs een aantal koffietafelgesprekken over actuele thema’s. Bij inschrijving kunt u al vragen, knelpunten en suggesties aangeven en desgewenst nog andere thema’s aandragen. U kunt zich vrij bewegen langs de tafels. Het volledige expertteam en de initiatiefgroep zijn beschikbaar voor consultatie en het ondersteunen van de gesprekken. De thema’s van de koffietafels:

  - Governance
  - Integrale onderwijs-zorgarrangementen
  - Versterking van medezeggenschap
  - De doorgaande lijn van PO naar VO. Hoe kun je hier als SWV een bijdrage aan leveren om leerlingen zo goed mogelijk door te geleiden?
  - Vraagstukken en uitdagingen m.b.t. financiën
  - Netwerkontwikkeling
  - Evt. andere door u aangedragen thema’s.
   
 3. Drie presentaties waaruit u er bij binnenkomst twee kunt kiezen

  Verantwoording
  Veel samenwerkingsverbanden vinden het lastig hun jaarverslag met het bestuursverslag inhoud te geven op een manier die recht doet aan de realiteit, het gevoerde kwaliteitsbeleid en de nodige transparantie. Er is een handreiking over het opstellen van het jaarverslag in de maak, waaruit we alvast enkele kernpunten met u zullen delen. Daarnaast besteden we aandacht aan goede voorbeelden van jaarverslagen. Bé Keizer neemt dit onderwerp voor zijn rekening.

  Bundeling en borging van speciale expertise
  Hoe verloopt de samenwerking en de bundeling van expertise van sbo en so en hoe wordt het behoud en de ontwikkeling van expertise geborgd? Dit onderzoek is onderdeel van de NRO-evaluatie Passend Onderwijs en moet antwoord geven op de vraag hoe je speciale ondersteuning meer thuisnabij kunt aanbieden en op welke wijze de gewenste en benodigde expertise binnen het samenwerkingsverband gebundeld wordt en beschikbaar blijft bij teruglopende verwijzingspercentages en/of krimp. Marij Bosdriesz en Aleid Schipper zullen dit onderzoek en de eerste bevindingen toelichten.

  Privacy in het onderwijs. Over het delen van data, toestemming van ouders en de geldende regels.
  Goed omgaan met privacygevoelige informatie is belangrijk, ook in het onderwijs. Dit onderwerp speelt expliciet binnen scholen en samenwerkingsverbanden en daar worden ook diverse problemen ervaren. De Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) besteden in deze presentatie aandacht aan de bestaande handreikingen, de geldende regels en de beroepscodes waar o.a. (ortho)pedagogen en psychologen in het onderwijs mee te maken hebben. Ze gaan dieper in op de relatie tussen wet- en regelgeving en de wijze waarop we daar in de praktijk mee omgaan.

Aansluitend staat een broodje voor u klaar. Er is dan gelegenheid om door te praten met elkaar en de aanwezige experts.

Data en locaties

Dinsdag 6 september 9.00 – 13.00 uur (incl. lunch) in Assen
Maandag 12 september 9.00 – 13.00 uur (incl. lunch) in Rosmalen
Woensdag 14 september 9.00 – 13.00 uur (incl. lunch) in Zutphen
Donderdag 15 september 9.00 – 13.00 uur (incl. lunch) in Roermond

U kunt zich aanmelden via het webformulier. Vergeet daarbij vooral niet uw voorkeuren, vragen en suggesties voor de koffietafelgesprekken in te vullen.

Globaal programma voor de bijeenkomsten:

08.30-09.00     Inloop en aanmelding
09.00-09.15     Opening door de dagvoorzitter en toelichting op de actualiteit door Dick Rasenberg
09.15-10.00     Centrale presentatie door Miep van Hees
10.00-10.45     Koffietafelgesprekken/netwerken
10.50-11.30     Keuzesessie 1
11.30-11.35     Wisselpauze
11.35-12.15     Keuzesessie 2
12.15-13.00     Broodje en netwerken