Duurzaam Financieel Management - Werkbijeenkomst Kapitaal, risico en vermogen

2015

 • do
  12
  mrt

  Duurzaam Financieel Management - Werkbijeenkomst Kapitaal, risico en vermogen

  09:00 - 18:00
  Utrecht
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad

  Locatie:

  PO-Raad
  Aidadreef 4
  3561 GE Utrecht
 • wo
  18
  mrt

  Duurzaam Financieel Management - Werkbijeenkomst Kapitaal, risico en vermogen

  09:00 - 18:00
  Utrecht
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad

  Locatie:

  PO-Raad
  Aidadreef 4
  3561 GE Utrecht

De versterking van het financieel management van primair onderwijsbesturen is van groot belang voor de sector. Na eerdere projecten als ‘Eerst kiezen, dan delen’ en ‘In Balans’ worden er dit schooljaar ook activiteiten georganiseerd die schoolbesturen ondersteunen bij de verdere professionalisering van het financieel management. Met name voor die schoolbesturen die meer zicht willen krijgen op hun meerjarig financieel perspectief. De bijeenkomsten zijn gericht op bestuurders, intern toezichthouders en controllers/ financiële staf.

In dit kader worden er dit schooljaar kleinschalige en op directe feedback gerichte werkbijeenkomsten georganiseerd rondom de volgende drie thema’s:

 1. Het opstellen van een beleidsrijke meerjarenbegroting
 2. De informatie voorziening in het kader van het intern (financieel) toezicht
 3. Risicomanagement en evaluatie financiële positie 

Data

Op 12 en 18 maart vinden de bijeenkomsten rondom risicomanagement en evaluatie financiële positie plaats. Het doel van deze bijeenkomsten is de verdere professionalisering van (de verantwoording van) het financieel beleid  (w.o. continuïteitsparagraaf): De werkbijeenkomst is er op gericht om schoolbesturen te ondersteunen bij het komen tot voldoende onderbouwde uitspraken over de wenselijke omvang en samenstelling van kapitaal en vermogen en de rol die hun risicoprofiel bij dit alles kan en moet spelen.

Inzet werkbijeenkomsten

Tijdens de werkbijeenkomst wordt concreet ingegaan op:

 • de wijze waarop schoolbesturen tot streefwaarden komen en hoe eventuele kapitaals- of vermogensonevenwichtigheden het beste kunnen worden hersteld. Het gaat hierbij vooral om het vinden van een beter evenwicht tussen wat in zuiver financiële zin wenselijk is en wat de eigen ambities op het gebied van goed onderwijs en goed werkgeverschap vragen. Bij de bespreking van het ontvangen materiaal wordt gebruik gemaakt van het Toetsingskader Financiële Positie (PO-Raad, 2014) en het risicomanagementmodel Risico’s in beeld(versie 2013, PO-Raad)
 • de wijze waarop een schoolbestuur hun risicoprofiel vaststellen. Vragen die in dit kader worden behandeld zijn: hoe krijg ik zicht op de doelstelling bedreigende factoren (risico’s) van mijn schoolorganisatie? Welke beheersmaatregelen heb ik voorhanden? En welke rol speelt de kapitaalspositie (bufferliquiditeit) bij het opvangen van risico’s.
 • De verantwoording via de continuïteitsparagraaf

Het is belangrijk dat deelnemers bij de start van de werkbijeenkomst op de hoogte zijn van:

 • dat wat al op papier staat over de wenselijke omvang/samenstelling van kapitaal en vermogen
 • de rapportage vanuit het risicomanagementmodel Risico’s in beeld(versie 2013, PO-Raad)

Vervolg

Binnen drie maanden na afloop van de werkbijeenkomst wordt in een individueel gesprek met het bestuur door de workshopleider feedback gegeven op de herziene onderbouwing van de wenselijke omvang/samenstelling van kapitaal en vermogen en de verantwoording hierover in het jaarverslag. Daarnaast ontvangen schoolbesturen ook feedback op hun continuïteitsparagraaf.

Locatie en aanmelden

De bijeenkomsten duren een hele dag en vinden zowel op 12 als 18 maart plaats bij de PO-Raad. Beide bijeenkomsten zijn inmiddels vol. U kunt zich helaas niet meer aanmelden. Voor vragen kunt u zich wenden tot Karen Titulaer.